Op de Geelse campus van de Thomas More hogeschool is er de afgelopen jaren het indrukwekkende bedrag van €5 miljoen geïnvesteerd in de bouw van een nieuwe serre voor de opleiding Agro- en Biotechnologie. 

Ook de labo’s chemie, biologie en fysica voor de opleidingen van de unit Biowetenschappen en Chemie werden onder handen genomen. De serre is al twee jaar operationeel en aan het begin van dit academiejaar zijn docenten en studenten voor het eerst aan de slag gegaan in de vernieuwde laboratoria. Op donderdag 19 oktober vond de officiële opening plaats, bijgewoond door 200 gasten uit het werkveld, waaronder KVCV-voorzitter Christophe de Bie. ‘Ik verwacht dat zowel docenten als studenten enorm veel plezier gaan beleven aan deze nieuwe chemielabo’s.’

In de vernieuwde labo’s van de Geelse campus werd voor het aspect veiligheid de lat nog een beetje hoger gelegd

De chemische industrie, de farmaceutische sector en de klinische laboratoria in Vlaanderen behoren tot de top van de wereld en beschikken over zeer goed uitgeruste laboratoria. Het is cruciaal voor een hogeschool als Thomas More om studenten optimaal voor te bereiden op deze high-tech wereld. Dit vereist een voortdurende investering in state-of-the-art apparatuur en functionele laboratoria die nauw aansluiten bij de industrienormen.

Labo’s op de hogeschool moeten niet alleen functioneel zijn, maar ook aansluiten bij de gebruikte didactische systemen. En dan is er nog het aspect veiligheid. In de vernieuwde labo’s van de Geelse campus werd daarvoor de lat nog een beetje hoger gelegd. De volledige luchtafzuiging en -toevoer in de labolokalen werd vernieuwd en verbeterd. Opslagkasten voor producten en afvalstoffen staan onder constante afzuiging om geurhinder te minimaliseren en veiligheid te maximaliseren. Bovendien is de traditionele les over laboveiligheid voor eerstejaarsstudenten vervangen door een zelf ontwikkeld online Labsafety pakket, waarmee studenten op hun eigen laptop virtueel door het eerstejaarslabo navigeren en online opdrachten uitvoeren om actief kennis te maken met de veiligheidsregels.

Moderne technologieën

Ook in de serre krijgen studenten en docenten de mogelijkheid om te experimenteren met de modernste technologieën Twee klimaatkamers maken indoor farming mogelijk, waarbij planten geen zonlicht zien en het hele teeltproces nauwkeurig kan worden gereguleerd, onafhankelijk van seizoenen. Ook werden er, in samenwerking met het Kenniscentrum Energie van Thomas More, verschillende technologieën geïmplementeerd om zo efficiënt mogelijk om te gaan met energie: ledverlichting, goede isolatie en een zo zuinig mogelijke verwarming zijn een paar voorbeelden. Voor de watervoorziening wordt maximaal gebruikgemaakt van opgevangen regenwater en grondwater.

De top-of-the-bill nieuwe labo’s en apparatuur werden op 19 oktober jl. met trots gepresenteerd tijdens een rondleiding door het gebouw. Volgens Christophe De Bie combineert de nieuwe labo-infrastructuur op een prima wijze de labotafels voor het natte chemiewerk, de werktafels voor het gebruik van instrumentele technieken, en de nodige plaatsen voor het didactische luik (voorbereiden, introductie, notuleren, etc.). ‘Daarnaast maken de beeldschermen het ook makkelijker om als docent vlot informatie te delen met alle studenten in het labo.’ De Bie verwacht dat zowel docenten als studenten enorm veel plezier gaan beleven aan deze nieuwe chemielabo’s.

Het aansluitende netwerkevent was eveneens een succes volgens De Bie. ‘Het was de ideale gelegenheid om in gesprek te gaan met verschillende opleidingshoofden chemie van diverse hoger onderwijsinstellingen, alsook met docenten, studenten en alumni van Thomas More. Kortom een geslaagde avond.’

Foto’s: Yves Van Gestel