Investering van 250 miljoen in nieuw vakgebied

Zwitserland wil een wereldleider op het gebied van systeembiologie worden. Woensdag werd een researchinitiatief onthuld, dat tussen nu en 2011 naar verwachting kan rekenen op zo’n 400 miljoen Zwitserse frank (ongeveer 250 miljoen euro). Dat is meteen het hoogste bedrag dat ooit in Zwitserland voor één onderzoeksthema is gereserveerd, en ruim zesmaal zo veel als bijvoorbeeld de Duitsers er voor over hebben.

SystemsX.ch, zoals het consortium heet, is een initiatief van acht universiteiten, drie onderzoeksinstituten en de industrie.

Systeembiologie is een paraplubegrip voor pogingen om het verband op te helderen tussen het genoom van organismen en de manier waarop ze functioneren. Daar zijn multidisciplinaire inspanningen van chemici, biolgen, wiskundigen, ict-ers en ingenieurs in diverse smaken voor nodig.

Projectvoorstellen moeten voor het eind van dit jaar binnen zijn. Tot nu toe liggen er een stuk of 18. Gedacht wordt aan budgetten van 1 tot 5 miljoen frank per jaar. Daarnaast wil SystemsX.ch nog enkele tientallen kleinere projecten steunen.

Het Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (SNF) zal de wetenschappelijke kwaliteit van de projecten bewaken.

bron: SNF

Onderwerpen