Nieuw histon-eiwit regelt genexpressie in reactie op de temperatuur

Weten wat de thermometer aangeeft is belangrijk voor een plant. Ook de reactie erop, zoals ontkieming of bloei, moet adequaat zijn. In de Cell van 8 januari beschrijft Philip Wigge van het John Innes Centre in Groot-Brittannië dat bij planten het meten en de gen-aansturing direct gekoppeld zijn. Door een hogere temperatuur komt DNA losser om een nieuw ontdekt histon-eiwit (H2A.Z) te liggen, waardoor relevante genen actief dan wel inactief worden. Het nieuw ontdekte histon-eiwit laat DNA niet alleen los als het warmer wordt, ook is de mate waarin dit gebeurt afhankelijk van de temperatuur.

Histonen zijn eiwitten waar DNA omheen zit gewonden. Op deze manier zit het nogal grote DNA-molecuul geordend in de celkern. Daarnaast hebben ze een regulerende werking bij de productie van eiwit, door het DNA wel of niet toegankelijk te maken voor RNA-polymerase. Histonen kunnen covalent gelabeld worden met bijvoorbeeld een methylgroep. De cel regelt zo het overschrijven. Blijkbaar kan ook de temperatuur als signaal dienen.

Met dit onderzoek hoopt men een bijdrage te kunnen leveren aan de voedselvoorziening in de toekomst. Als de temperatuur op aarde stijgt, zijn voedselgewassen nodig die daar tegen kunnen. Voor het onderzoek gebruikte men trouwens geen voedselgewas, maar de zandraket

, een van de meest bestudeerde model-planten.

Onderwerpen