SACdomein houdt het muisstil in kankercellen

Via een tumor-suppressor gen, par-4, zijn muizen gemaakt die geen tumoren ontwikkelen, zonder verdere bijwerkingen. Het onderzoek naar transgene muizen waarbij het centrale deel van het gen, het SACdomein, tot expressie komt, vond plaats aan de University of Kentucky.

Uit tests bij celculturen bleek al de bijzondere eigenschap van het gen. Kankercellen werden gedood, terwijl er geen schade aan normale cellen werd toegebracht. Voor muizen geldt hetzelfde. Zonder tumoren leefden ze gezond en zelfs een paar maanden langer dan de controlemuizen.

Het gen, par-4 codeert voor het eiwit Par-4. Het centrale domein van dit eiwit, het SACdomein heeft een proapoptotische werking. Transgene muizen met meerdere kopieën van dit domein induceren apoptose bij kankercellen via de remming van NF-kappaB, een transcriptiefactor.

De selectiviteit komt tot stand doordat het SACdomein, hoewel aanwezig in alle soorten cellen, geactiveerd moet worden. Dit gebeurt door proteïne kinase A (PKA) via de fosforylatie van een residu. PKA is verhoogd actief in kankercellen waardoor er geen schade aan normale cellen toegebracht wordt.

Bij mensen zou via beenmergtransplantaties hetzelfde effect gesorteerd kunnen worden. Dat zou betekenen dat kanker aangepakt kan worden zonder de vervelende bijwerkingen waarmee chemotherapie en bestralingen gepaard gaan.

Bron: University of Kentucky

Onderwerpen