De stof TC-2153 herstelt geheugenproblemen in een Alzheimermuismodel. Onderzoekers van Yale School of Medicine, die deze bevinding in PLoS Biology presenteren, menen dat ze een stap dichter bij een medicijn voor Alzheimer zijn.

Alzheimerpatiënten kampen met leerproblemen en geheugenverlies. Tekortkoming in deze cognitieve functies gaat gepaard met hoge niveaus van STriatal-Enriched tyrosine Phosphatase (STEP). Te hoge niveaus van dit eiwit voorkomt versteviging van synapscontacten in de hersenen. Hierdoor gaat de opslag van lange termijn herinneringen niet goed.

Uit zo’n 150.000 kleine moleculen selecteerden de wetenschappers enkele stoffen die in staat zijn om STEP te remmen. Vervolgens injecteerden ze de geselecteerde stoffen in de buikholte van muizen om de effectiviteit van deze STEP-remmers in hersencellen te onderzoeken. De meest veelbelovende stof, TC-2153, werd uiteindelijk getest in een muismodel voor Alzheimer.

TC-2153 liet het vermogen van de ‘alzheimermuizen’ om eerder geziene objecten te herkennen toenemen. Ze verschilden daardoor niet meer van de controlegroep in de verschillende cognitieve testen.

Op dit moment onderzoeken de wetenschappers of TC-2153 ook in staat is om het cognitieve vermogen in ratten en niet-menselijke primaten te herstellen. Indien de resultaten positief zijn, zijn de onderzoekers een stap dichter bij het testen van TC-2153 in mensen. Of het dan werkzaam is, valt nog af te wachten. Begin juli meldde het tijdschrift Alzheimer’s Research and Therapy namelijk dat van de 244 moleculen tegen Alzheimer die tussen 2002 en 2012 klinisch zijn getest er slechts één op de markt is toegelaten.

Onderwerpen