Met spectrometrie van het soort dat NASA toepast op Mars kun je snel en efficiënt vaststellen of eetbare olie is vermengd met gevaarlijk afval. Een uitkomst voor de horeca-inspectie, stellen Ding Hongbin en collega’s van de technische universiteit van Dalian in het Chinese Science Bulletin.

Het zou een einde moeten maken aan de streng verboden doch wijd verbreide Chinese gewoonte om afgewerkte oliën en vetten uit de horeca (of waar dan ook vandaan) een beetje op te poetsen met loog en bleekmiddel, en ze vervolgens als verse bak-olie weer aan die horeca terug te verkopen. Die ‘gutter oil’ of ‘trench oil’ (dì gou yóu, in het Chinees) bevat soms voldoende verontreinigingen om leverschade of kanker te kunnen veroorzaken. Maar je ziet er niks van en zie dan maar eens de daders op heterdaad te betrappen.

Volgens Hongbin wordt dat laatste wél mogelijk met ‘laser-induced breakdown spectroscopy’ (LIBS), een techniek die door de Marsverkenner Curiosity wordt gebruikt om mineralen te analyseren. Bij LIBS zet je met een intense laserpuls een beetje monster om in een plasma, waarna je uit het emissiespectrum van dat plasma afleidt welke elementen er in voorkomen. Voordeel is dat je het monster niet hoeft voor te bewerken: Hongbin blaast zijn olie simpelweg van een filterpapiertje af.

Hij heeft driemaal 140 spectra opgenomen van zuivere soja-olie, gemengde maar goed voor consumptie geschikte olie, en een typische trench oil. Honderd spectra van elk monster voerde hij aan een neuraal netwerk, dat zo moest ‘leren’ de verschillen te herkennen. De resterende spectra dienden om het resultaat te valideren, waarbij het neurale netwerk in 98,1 procent van de gevallen de juiste conclusie bleek te trekken.

Of de Chinese politie er haar voordeel al mee doet is niet bekend, maar de knoeiers zijn gewaarschuwd.

bron: Science China Press