Amerikaanse chemici hebben een eenvoudige procedure ontdekt om onbeschermde fosfanorbornadiënen te maken. Bovendien biedt hun eenstapsreactie mogelijkheden voor een milde synthese van fosfinidenen, de uiterst reactieve fosforanalogen van carbenen en nitrenen. Volgens de Amerikanen bieden fosfinidenen nieuwe mogelijkheden om fosforgroepen aan onverzadigde polymeren of medicijnen te zetten.

Isolatie van fosfanorbornadiënen lukte tot nu toe nauwelijks. Chemici dachten dat de instabiliteit van deze moleculen, door de ringspanning en het vrije elektronenpaar van het fosforatoom, bescherming van dat elektronenpaar noodzakelijk maakte. Via een coördinerend metaal of fosfineoxide konden zo wel stabiele derivaten gemaakt worden. De Amerikanen laten in JACS zien dat deze bescherming niet nodig is. Tot hun eigen verbazing leverde een combinatie van dichloorfosfine met magnesiumantraceen stabiele fosfanorbornadiënen op die met NMR gekarakteriseerd konden worden.


Opwarming van de ontstane fosfanorbornadieenmoleculen bleek bovendien het antraceen te vervormen en fosfinideen intermediates te genereren. Over de chemie van deze uiterst reactieve moleculen is nog maar weinig bekend.


Bron: C&EN, JACS

Onderwerpen