Verdovend middel (groen) in de hersenen en neus van een kikkervis.

Fluorescent anestheticum te volgen in het lichaam

Een fluorescent verdovingsmiddel is live te volgen in doorzichtige kikkervisjes. Dat schrijven Amerikaanse wetenschappers deze week in PNAS. Met de nieuwe methode kunnen zij de moleculaire werking van andere anesthetica ontrafelen.

De onderzoekers van University of Pennsylvania gebruiken de fluorescerende stof 1 aminoantraceen (1-AMA). Deze stof bindt aan dezelfde ionkanalen als andere anesthetica, zoals de GABA-receptor.

In albinokikkervisjes is het groene stofje goed te zien. Als een ander anestheticum beter werkt dan 1-AMA, zal deze 1-AMA van de GABA-receptoren verdringen en gaat de fluorescentie omlaag. Hierdoor kunnen de onderzoekers berekenen hoe goed het andere anestheticum aan de receptor bindt.

De onderzoekers willen dit assay gebruiken om nieuwe verdovende stoffen te vinden, en uit te zoeken hoe de huidige anesthetica op moleculair niveau precies werken.

Bron: University of Pennsylvania

Onderwerpen