Bedrijfsnetwerken zijn een ideaal middel om nieuwe mensen te leren kennen en snel wegwijs te worden in de organisatie.

Fris uit de collegebanken aan de slag bij een groot bedrijf. Een spannende tijd; je gaat werken in een organisatie waar je niemand kent. Om jonge medewerkers niet te laten zwemmen, zijn er binnen veel grote bedrijven speciale netwerken voor die groep. Die netwerken bieden nieuwe medewerkers de kans om op informele wijze veel mensen te leren kennen met wie ze in hun dagelijkse werk niet snel in contact komen. Er zijn bijvoorbeeld borrels, lunches en sportevenementen - laagdrempelige activiteiten met een sociaal karakter.

De meeste netwerken hebben ook een informatieve, professionele kant. Onderwerpen die te maken hebben met loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling zijn voor jonge medewerkers interessant, evenals activiteiten waarmee ze meer over het ‘eigen’ bedrijf leren. Bij dat laatste valt te denken aan site visits, lezingen en discussiebijeenkomsten met senior managers. De doelgroep bestaat meestal uit hoger opgeleide starters. Leeftijdsgrenzen mogen formeel niet worden gesteld, maar in de praktijk gaat het om mensen jonger dan 35 jaar.

WELKOM

Ook in de chemische sector zijn dergelijke netwerken een bekend fenomeen. Paul Habets en Jeroen Dorenbusch zijn respectievelijk voorzitter en bestuurslid van DSM Next. Habets (34) werkt sinds juni 2004 bij DSM, nu als general product manager Arnitel Europe bij DSM Engineering Plastics. Hij is meteen lid geworden. “Ik ben actief op zoek gegaan naar de netwerkorganisaties binnen DSM. Daaruit kwam DSM Next als de meest dynamische naar voren.”

Ook Dorenbusch (27), marktanalist bij DSM Dyneema, is direct lid geworden toen hij eind 2004 bij DSM begon. “Mij werd al snel door een bestuurslid van DSM Next gevraagd of ik interesse had in een bestuursfunctie. Het leek mij de juiste manier om een netwerk op te bouwen.” Die actieve benadering is nu gangbaar, aldus Habets. “Iedere nieuwe medewerker krijgt automatisch een uitnodiging om lid te worden.”

Young Shell nodigt nieuwe (hoger opgeleide) medewerkers ook actief uit en bij Aukje van Houtum viel dat in goede aarde. “Het gaf mij meteen het gevoel dat je welkom bent en het is een goede manier om veel mensen te leren kennen.” Van Houtum (24) werkt sinds begin 2007 als procestechnoloog bij Shell Nederland Chemie in Moerdijk. Ze overweegt om ook zelf actief te worden binnen het netwerk. “Ik heb me net aangemeld voor Jet-Net (Jongeren en Technologie Netwerk Nederland, red.). Mocht er nog tijd overblijven, dan wil ik ook graag iets binnen Young Shell gaan doen.”

ONTPLOOIEN

De kans om nieuwe mensen te leren kennen is de primaire drijfveer voor veel netwerkleden. Daarnaast biedt het netwerken een mooie gelegenheid om andere activiteiten te ontplooien. Vaak volgt het een op het ander. Mark van Ginneken (31), projectleider R&D, New Business Development bij de businessunit Car Refinishes van Akzo Nobel in Sassenheim, werd meteen lid van Your Akzo Nobel toen hij in 2002 bij Akzo Nobel begon. De eerste jaren was hij ‘slapend lid’. Totdat hij op een borrel aan de praat raakte met een lid van de HR Sounding Board, een commissie die met HR (Human Resources) overlegt over zaken die voor nieuwe medewerkers relevant zijn.”

Van Ginneken werd enthousiast en besloot zelf lid te worden van die commissie. “Dat is heel leuk, je hoort wat er speelt binnen de organisatie, ook op corporate niveau.” Sindsdien is hij ook binnen Your Akzo Nobel actiever geworden en is dit jaar voorzitter. Een van zijn doelstellingen is om Your Akzo Nobel breder toegankelijk te maken. “We stonden bekend als dat ‘academenclubje’, maar dat is veranderd. We richten ons nu op alle nieuwe medewerkers, niet meer alleen op de hoger opgeleiden.” De drie genoemde bedrijven ondersteunen ‘hun’ jongerennetwerken van harte. Waarom? Habets: “De leden van DSM Next vormen de nieuwe generatie DSM-managers. Voor de verschillende businessgroepen van DSM is het interessant om bij die groep zichtbaar te zijn om zo goede mensen aan te trekken.” Ook dient DSM Next als een klankbord, zegt Dorenbusch. “Het management staat open voor sessies met onze leden, om zaken vanuit het perspectief van the next generation te horen.”

De klankbordfunctie speelt ook bij Your Akzo Nobel, maar dan vooral met betrekking tot HR-onderwerpen, aldus Van Ginneken. “Wij denken mee over HR-gerelateerde zaken. Het mentoringprogramma dat nu bijvoorbeeld vanuit Akzo Nobel Nederland wordt georganiseerd is een initiatief van Your Akzo Nobel.” De laatste tijd komt ook maatschappelijk verantwoord ondernemen naar voren als een speerpunt van Your Akzo Nobel. “We hebben dit jaar voor het eerst Your Challenge georganiseerd, waarbij deelnemers werken aan casestudy’s rond corporate social responsibility. Dat evenement is zeer enthousiast ondersteund vanuit corporate Akzo Nobel en de businessunits.”

ZICHTBAAR

Speelt het werken aan je cv nog een rol bij de actieve leden van de jongerennetwerken? Van Houtum: “Hiervoor geldt hetzelfde als voor nevenactiviteiten tijdens je studie, ook dat kan als positief worden gezien. Je laat zien dat je breder geïnteresseerd bent. Maar mensen worden vooral actief omdat ze het leuk vinden om zaken te organiseren. Dat het goed kan staan op je cv is een mooie bijkomstigheid.”

De vier geïnterviewden zijn het erover eens dat het belang van een netwerk voor je eigen loopbaan vooral indirect is. Van Ginneken. “Als je meer mensen kent, hoor je meer en heb je makkelijk contact elders in het bedrijf. Dat is voornamelijk het voordeel met betrekking tot je loopbaan.” Een bestuursfunctie versterkt dat effect, omdat je dan nog beter op de hoogte bent van wat er speelt. Bovendien maakt het je extra zichtbaar binnen de organisatie en dat kan gunstig zijn, aldus Dorenbusch. “Als bestuurslid krijg je extra exposure naar andere onderdelen van het concern en ja, dat kan gunstig zijn voor je loopbaan.”

Bron: C2W25, 22 december 2007

Onderwerpen