DHV bouwt in Epe aan de eerste full-scale Nereda-installatie in Nederland.

De innovatieve installatie, die gebruik maakt van speciale, biologisch actieve korrels, moet de bestaande rioolwaterzuivering vervangen. Hoewel de nieuwe waterzuivering evenveel ruimte in beslag neemt als de oude, verdubbelt de capaciteit. Waar in normale biologische zuiveringsinstallaties de micro-organismen in vlokken groeien, gebeurt dat in een Nereda-reactor in geconcentreerde, compacte slibkorrels. Aan de buitenkant vindt aërobe afbraak (met zuurstof) plaats, binnenin de korrels (waar geen zuurstof kan komen) verwijderen anaërobe micro-organismen stikstof en fosfaat.

 

Op deze manier kan de zuivering veel (kosten)efficiënter en energiezuiniger verlopen. Waterschap Veluwe is tevreden over een pilot in Epe. Het is de bedoeling dat de full-scale installatie medio 2011 in bedrijf wordt genomen.

Onderwerpen