In moedermelk zitten biomarkers waarmee het risico op borstkanker vastgesteld kan worden, zo meldden Amerikaanse onderzoekers van University of Masschusetts op het jaarlijkse congres van American Association for Cancer Research (AACR). Het risico op borstkanker is op die manier eenvoudig, goedkoop en op een risicovrije manier vast te stellen

Voor de studie die op het congres werd gepresenteerd, werd van 250 vrouwen een borstweefselbiopt genomen en moedermelk verzameld en geanalyseerd. Uit de melk isoleerden ze de epitheelcellen die bij borstkanker vaak betrokken zijn bij de tumorvorming.

Het DNA uit de epitheelcellen werd op epigenetische signalen gecontroleerd. Door te kijken welke methylgroepen er aan het DNA zijn gebonden, kon het team van Kathleen F. Arcaro bepalen welke genen er aan staan. Dit werd vervolgens vergeleken met de genexpressie gevonden in het borstweefsel.

In deze voorlopige studie beperkten ze zich slechts op een drietal genen die een belangrijke rol spelen in borstkanker: RASSF1, GSTP1 en SFRP1.

Het resultaat: in de groep van 104 vrouwen met een laag risico op borstkanker was er geen verschil tussen de methylering van de genen RASSF1 en GSTP1 in de borstbiopten en de moedermelk. Alleen voor SFRP1 lag de methyleringsgraad hoger in de biopten. In de groep met vrouwen met een hoog risico op borstkanker was de methylering van RASSF1 erg hoog in zowel de biopten als in de epitheelcellen in de melk.

Hoewel de onderzochte groep vrouwen relatief klein is, blijkt uit dit resultaat dat moedermelk te gebruiken is om het risico op borstkanker vast te stellen, aldus Arcaro. In een vervolgstudie wil ze meer genen analyseren die een rol spelen bij borstkanker. Arcaro hoopt dat op een dag met behulp van deze moedermelkanalyse, vrouwen na een bevalling in het ziekenhuis ‘even’ snel op borstkanker gecontroleerd kunnen worden.

Bron: AACR

Onderwerpen