Structuur van raadselachtig replicatie-eiwit opgehelderd

Voor het eerst is de ruimtelijke structuur in beeld gebracht van een eiwit dat een rol speelt bij de DNA-replicatie in eukaryoten. Onderzoekers van onder meer de Vanderbilt University rapporteren hun resultaten in Structure.

Het eiwit in kwestie is Mcm10. Dit eiwit is een van de hoofdcomponenten van het replisoom, maar de functie ervan is onbekend. Het replisoom is een complex van 30 tot 40 eiwitten en wordt gevormd als het DNA verdubbeld moet worden.

De onderzoekers haalden Mcm10 uit cellen van de Afrikaanse klauwkikker (Xenopus laevis). De structuur laat zien dat het eiwit twee welbekende domeinen heeft: een OB-fold en een zinkvinger. Met een OB-fold binden eiwitten doorgaans enkelstrengs DNA. Een zinkvinger – die zo heet omdat een zinkion de structuur stabiliseert – kan juist dubbelstrengs DNA binden.

De onderzoekers speculeren dat Mcm10 aan enkelstrengs DNA bindt, en vervolgens de andere eiwitten van het replisoom op de juiste plek zet. Dit enkelstrengs DNA is beschikbaar bij de DNA-verdubbeling, wanneer de twee strengen uit elkaar gaan.

Bron: Vanderbilt University

Onderwerpen