Met de hete adem van oprukkende, superresistente bacteriën in de nek, komt de Infectious Diseases Society of America (IDSA) vandaag op Wereld Gezondheidsdag 2011 met een lijst aan maatregelen om deze vijand de kop in te drukken.

Als we nu geen actie ondernemen, worden we teruggegooid naar de wereld voor de uitvinding van penicilline, aldus de vereniging. Dat betekent dus dat nu onschuldige bacteriën weer levensgevaarlijk worden en reguliere, medische ingrepen zoals chirurgie, chemotherapie en orgaantransplantatie niet meer verantwoord zijn, vanwege die grote kans op besmetting.

 

Met een lijst aan maatregelen, gepubliceerd in Journal of Clinical Infectious Diseases, wil het IDSA vooral benadrukken dat er weer meer geld moet komen voor de ontwikkeling van nieuwe antibiotica, bijvoorbeeld in de vorm van subsidie. Het ontwikkelen van een antibioticum moet weer lucratief worden voor biochemische bedrijven. Daarnaast moet het gebruik beter gereguleerd en gecontroleerd worden.

 

Dat de focus van veel farmaceutische bedrijven ergens anders ligt, is inmiddels duidelijk. Kwamen er tussen 1983 en 1987 nog 16 nieuwe antibiotica op de markt, de afgelopen drie jaar waren dat er nog maar 2. Zo waren er in 1990 zeker 20 grote farmaceutische bedrijven met een groot, sterk en actief R&D-programma voor antibiotica. Vandaag kun je die bedrijven op één hand tellen.

 

Chronische ziektes zoals diabetes en hart- en vaatziekten krijgen nu de aandacht omdat daar meer geld mee te verdienen valt, aldus James M. Hughes, voorzitter van het IDSA. Medicijnen tegen chronische ziekten slik je jaren, terwijl je antibioticummedicijnen slechts een paar dagen of weken hoeft te gebruiken.

 

Nu al betaalt het Amerikaanse zorgsysteem tussen de 21 en de 34 biljoen dollar om mensen besmet met die resistente micro-organismen te behandelen. In de toekomst zal dat alleen maar meer worden. Erger nog: het zal ook zeker meer levens gaan kosten als de maatregelen van de IDSA niet snel worden opgevolgd, aldus Brard Spellberg, hoogleraar aan de Geffen School of Medicine van de University of California, Los Angeles. Daarom pleiten hij en de IDSA voor actie, nu!

 

Bron: IDSA

Onderwerpen