Pfizer heeft een fusie van $ 160 miljard met botoxproducent Allergan afgeblazen. De transactie diende puur om Allergans Ierse hoofdkantoor te kunnen overnemen en zo de Amerikaanse belastingtarieven te ontduiken.

President Obama sprak schande van dergelijke constructies, die in zijn land vaker voorkomen, en besloot er een stokje voor te steken. Twee dagen na de plotselinge introductie van de nieuwe regelgeving zag Pfizer van de fusie af.

Thermo krijgt Affymetrix

DNA-arrayproducent Affymetrix laat zich voor $ 1,3 miljard overnemen door analysegigant Thermo Fisher Scientific. Ex-werknemers van Affymetrix, die onder de naam Centrillion voor zichzelf zijn begonnen, brachten een hoger tegenbod van $ 1,6 miljard uit. Daar zat echter Chinees geld achter, en Affymetrix wilde dat risico niet nemen.

Moleculen zijn miljoenen waard

Voor een reeks moleculen uit het lab van Harvard-chemicus Matthew Shair legt Merck $ 20 miljoen neer, het hoogste bedrag dat die universiteit ooit voor een licentie kreeg. Het gaat om derivaten van cortistatin A, een stof uit zeesponzen die selectief leukemiecellen remt. Chair had ook zelf een spin-off kunnen beginnen maar verwacht dat een groot bedrijf sneller aan klinische tests toe komt.

Nieuwe wind bij Shell

Shell wil samen met Eneco, offshorebedrijf Van Oord en windmolenbouwer Vestas inschrijven op de aanbesteding van twee grote windparken voor de kust bij Borssele, meldt het Financieele Dagblad. Het olie- en gasconcern investeerde sinds 2004 nauwelijks meer in zonne- en windenergie maar liet eerder dit jaar doorschemeren dat dat beleid wordt herzien. Steun in de rug is dat de VN overweegt ‘bewezen’ energiereserves anders te gaan berekenen, zodat naast olie- en aardgasvelden mee ook de verwachte opbrengst van windparken en zonnecollectoren boekhoudkundig gaat meetellen. Van die reserves hangt de beurswaarde van oliemaatschappijen af, zodat de wijziging investeringen in duurzame energie aantrekkelijker maakt.

Maatschappelijk nut

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) steunt een proefballonnetje van de VVD om periodiek te gaan toetsen of wo- en hbo-opleidingen nog bestaansrecht hebben. Dat recht zouden ze moeten ontlenen aan maatschappelijke behoeftes, waarvan de vraag vanuit de arbeidsmarkt er maar één is. Studentenvakbond LSVb ziet aankomen dat die arbeidsmarkt in de praktijk het enige criterium wordt, en houdt het daarom liever bij eerlijke voorlichting over baankansen.

Filmscenario

Bij Fujifilm in Tilburg verdwijnen 89 banen. De verkoop van traditionele producten zoals fotopapier en offsetplaten loopt achteruit en de omzet uit innovaties, zoals de membranen voor gas- en waterzuivering die sinds 2014 in productie zijn, stijgt niet snel genoeg. Reden is de lage olieprijs: die membranen zijn immers mede bedoeld voor de olie- en gassector.

Groen geld

Europa investeert steeds minder in duurzame energie. Rond 2010 was het € 118 miljard per jaar maar in 2015 nog maar € 52 miljard. Daarmee is het Europese aandeel in de wereldwijde ‘cleantech’-investeringen gezakt van 45 naar 18 %, meldt Bloomberg New Energy Finance. Het bureau wijt de terugval vooral aan landen als Duitsland, Spanje en Italië, die groene stroom jarenlang genereus subsidieerden via hoge terugleververgoedingen. Toen de economische crisis die onbetaalbaar maakte, stortte de markt in. De onderzoekers pleiten voor meer innovatie, die nieuwe investeringen weer de moeite waard maakt.

Apenhel bevriest

De Tweede Kamer heeft een motie van de SP aangenomen om het Biomedical Primate Research Center in Rijswijk te sluiten. Daarmee neemt Nederland afscheid van apen als proefdier. Wetenschappers worden opgeroepen te komen met alternatieven. De SP citeert de Utrechtse criticaster Huub Schellekens die geen grote problemen voorziet, temeer daar 85 % van alle dierproeven volgens hem tóch niet representatief is.

Engels met mate

Van onderwijsminister Jet Bussemaker moet Nederlands de hoofdtaal blijven in het hoger onderwijs. Bij de KNAW heeft ze een onderzoekje besteld naar de voor- en nadelen van ‘al te veel verengelsing.’ Ze gaat universiteiten en hogescholen geen taal voorschrijven, maar ze wil niet dat 100 % Engelstaligheid een doel op zich wordt.

Europabreed open access

Een tweedaagse conferentie heeft een Amsterdam Call for Action on Open Science opgeleverd. Actiepunten zijn EU-brede open toegang tot alle publiek gefinancierde publicaties vanaf 2020, vrije toegang tot alle data uit publiek gefinancierd onderzoek en een open wetenschappelijke cultuur die de samenleving meer laat profiteren van onderzoeksresultaten. Daartoe moet de beoordeling van wetenschappers worden herzien zodat niet alleen publicaties en citaties meetellen.