Er moet nog heel veel gebeuren voordat de risico-beoordeling van chemische producten zonder dierproeven kan, blijkt uit een rapport van het Europese chemicaliënagentschap ECHA.

Tot nu toe zijn alleen alternatieven beschikbaar voor de meest simpele tests. Ook is nog verre van duidelijk hoe je de resultaten van meer geavancerde alternatieven precies moet gaan interpreteren, teneinde de vertaalslag naar het effect op mens en dier te kunnen maken.

 

Chemie achter de dijken

De chemische industrie moet zich beter voorbereiden op extreem weer, vindt de US Chemical Safety Board. Verwezen wordt naar de peroxidefabriek van Arkema, waar de voorraad de lucht in ging nadat orkaan Harvey de koeling liet uitvallen. Door klimaatverandering zouden zulke dingen vaker kunnen gaan gebeuren.

 

Melkzuur blijft groeimarkt

De volgende melkzuurfabriek van Corbion komt waarschijnlijk ‘ergens tussen Noord-Frankrijk en Noord-Nederland’, heeft ceo Tjerk de Ruiter laten doorschemeren. Corbion verwacht dat de markt voor de kunststof PLA, die van melkzuur wordt gemaakt, tot 2025 groeit met 15 % per jaar. De bouw zou binnen vier jaar moeten starten; de capaciteit zal minstens 100.000 ton per jaar bedragen, wat betekent dat je moet rekenen op een investering van € 150 miljoen. Voorwaarde is wel dat de suikerprijzen in Europa laag blijven.

 

Audi tapt groen

In Laufenberg, Zwitserland, bouwt Audi een proeffabriek voor de productie van synthetische ‘e-diesel’ uit CO2, afkomstig uit biogas of uit de atmosfeer. De waterstof komt uit water, gesplitst met elektriciteit uit waterkracht. Het omzettingsproces, ongetwijfeld een vorm van Fischer-Tropsch, werkt met ‘compacte microprocestechnologie’. De geplande capaciteit bedraagt 400.000 liter per jaar.

 

China laat ijs branden

China heeft methaanhydraten officieel uitgeroepen tot ’s lands 173ste delfstof. Dat maakt het wettelijk gezien makkelijker om dit ‘brandbare ijs’ van de zeebodem te winnen. Een 60 dagen durende proef in de Zuid-Chinese Zee liet deze zomer zien dat het technisch ook goed te doen is. Over de vraag of het echt ‘schone energie’ is, zijn de meningen verdeeld.

 

Gent accelereert recycling

Op het Gentse technologiepark Zwijnaarde laat het Centre for Advanced Process Technology for Urban REsource recovery (Capture) een ontmoetings- en incubatiecentrum van 7.000 m2 verrijzen. In totaal steken de UGent, de overheid en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling € 15 miljoen in deze ‘accelerator’, die Vlaanderen moet helpen uitgroeien tot wereldspeler in grondstoffenhergebruik. Onder grondstoffen vallen daarbij afvalplastic, vervuild water én CO2.

 

Chemicus als advocaat?

In het Financieele Dagblad pleiten advocatenkantoren op de Zuidas opnieuw voor het toelaten van natuur- en scheikundigen tot hun beroepsopleiding. Ze stellen dat juridische vraagstukken steeds complexer worden en vragen om breed opgeleide advocaten, waar ze echter moeilijk aan kunnen komen zolang het afronden van een vierjarige rechtenstudie nog een wettelijke eis is. In plaats daarvan pleiten ze voor een toelatingsexamen, waarvoor je wel de nodige juridische kennis moet hebben maar geen specifiek diploma.

 

NWO concentreert instituten

Per 1 januari 2018 fuseren Astron, CWI, NIOZ, NSCR en SRON met de stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I), de erfgenaam van FOM. Daarmee is de concentratie van alle NWO-instituten onder één vlag voltooid.

 

DSM koopt farneseen

DSM neemt voor $ 96 miljoen de productie van trans-β-farneseen over van Amyris. Het betreft de octrooien en een fabriek in Brazilië met zes 200.000 l-fermentoren. Farneseen (7,11-dimethyl-3-methyleen-1,6,10-dodecatrieen) geldt als veelbelovende chemische bouwsteen. Maar grootschalige productie paste niet echt bij Amyris, een door Berkeley-hoogleraar Jay Keasling opgerichte spin-off die begon met artemisinine tegen malaria en als volgende blockbuster een calorie-arme zoetstof aankondigt.

 

Geen octrooi voor een fooi

Het Amerikaanse octrooiagentschap USPTO verhoogt de tarieven. Octrooi aanvragen wordt in 2018 ongeveer 10 % duurder en laten checken of een bestaand octrooi rechtsgeldig is gaat $ 30.500 kosten, 33 % meer dan vroeger. Volgens USPTO is dat nog altijd veel goedkoper dan het op een rechtszaak laten aankomen.

Extra documenten

Klik op de link om deze bestanden te downloaden en te bekijken