Kristalrooster verandert golflengte uitgezonden licht

Het fluorescerende koraaleiwit verandert de kleur van zijn uitgezonden licht als je het eiwit in een fotonisch kristal stopt en vervolgens met de grootte van de kristalroosters gaat spelen. Dat melden Fysici van de Universiteit Twente en AMOLF in het tijdschrift Small.

De kristallen zijn luchtholten in een frame van titaandioxide. De luchtbollen hebben afmetingen vergelijkbaar met de golflengte van het licht. Vergroot je maten van het kristalrooster, dan verandert het uitgezonden licht van het eiwit, dat luister naar de naam DSred2, van oranjegeel naar rood en plotseling naar groen.

Dit komt doordat het kristal licht van andere golflengtes kan ‘vangen’ dankzij de strakke ordening in het materiaal. Hierdoor treedt interferentie op.

Het is de eerste keer dat een natuurlijke lichtbron, een eiwit, in zo’n kristal geplaatst is. Met de vinding kunnen wetenschappers cellulaire processen bestuderen met fluorescentiemicroscopie. Zo zou je bijvoorbeeld de energie die vrijkomt bij fotosynthese zichtbaar kunnen maken met deze techniek.

Bron: UTwente/Small


Onderwerpen