Chromosoom 20 gedeeltelijk kaal

Een op de 7 mannen heeft een zevenmaal zo grote kans om kaal te worden. Dit is het geval als zowel een bekend gen als een nieuw ontdekte regio een variatie hebben. De nieuwe regio, die zich op chromosoom 20 bevindt, werd zowel door onderzoekers van McGill University, King’s College London en GlaxoSmithKline Inc. als door wetenschappers van de universiteiten van Bonn en Düsseldorf gevonden. Beide studies zijn in Nature Genetics gepubliceerd.

Vroeg kaal worden is een medische aandoening die luistert naar de naam androgenetische alopecie. Dat dit overerfbaar is, komt niet uit de lucht vallen. Tot op heden was bekend dat een X-chromosomaal gen, coderend voor de androgene receptor, vaak veranderd is bij mannen die vroeg kaal worden. Mannen erven het X-chromosoom altijd van hun moeder. Vermoed werd dat er echter meer dan 1 gen bij de aandoening betrokken is. Welke genen dat dan zijn, was onbekend.

De Duitse onderzoekers onderzochten 296 kale mannen en 347 normale mannen of vrouwen. Ze vonden dat een regio op chromosoom 20 vijf SNPs (single nucleotide polymorphisms; 1-letterige veranderingen in het DNA) bevatte die beduidend vaker in kale mannen dan in normale mensen voorkomen.

Engelse onderzoekers pakten het groter aan en onderzochten 578 vroegkalende mannen en 547 mannen zonder de aandoening. Ook zij vonden een regio op chromosoom 20 die vaker een variatie bevat dan in niet-kale mannen. Verder tonen ze aan dat als een man zowel een verandering in het gen voor de androgene receptor als in de regio op chromosoom 20 heeft, de kans 7 keer groter is dat hij vroeg kaal zal worden. Geschat wordt dat een op de zeven mannen dit verhoogde risico heeft. Een van de onderzoekers meldde erbij dat screenen op vroege kaalheid mogelijkheden biedt voor interessante therapieën. Welke dat dan zijn, zei hij er niet bij.

De studies wijzen uit dat het dus niet alleen de schuld van de moeder hoeft te zijn als een man kaal wordt. Dit zou het geval zijn als alle kaalheidsgenen op het X-chromosoon lagen. Een man kan chromosoom 20 zowel van zijn moeder als vader erven.

Bron: BBC News, Nature Genetics

Onderwerpen