Jaap Bergwerff viel samen met zijn promotor Bert Weckhuysen in de prijzen op het NCCC.

“Op mijn werk werd ik ’s ochtends gebeld over de prijsuitreiking en toen ben ik hals over kop naar Noordwijkerhout vertrokken. Het werd onverwacht een erg leuke dag en avond.” Jaap Bergwerff (29) won onlangs de tweejaarlijkse KNCV-prijs voor het beste proefschrift op het gebied van katalyse, waarop hij in 2007 cum laude promoveerde bij de Utrechtse hoogleraar Bert Weckhuysen (40). Tijdens de Netherlands Catalysis and Chemistry Conference (NCCC) begin maart in Noordwijkerhout nam hij de prijs in ontvangst.

Bergwerff bekeek met uv-Vis en Ramanmicrospectroscopie wat er gebeurt tijdens de synthese van een CoMo/Al2O3-katalysator, die industrieel gebruikt wordt als ontzwavelingskatalysator voor diesel en benzine. “De poreuze drager zuigt een oplossing met metaalcomplexen op, waarna de complexen aan de buitenrand van de deeltjes adsorberen. Ik onderzocht of het metaal zich homogeen verdeelt over de drager.”

Siberië

Voor de Raman- en uv-Vis-experimenten moest Bergwerff de katalysatordeeltjes van 3 mm diameter doorsnijden om ze te bekijken. “We vroegen ons af of dat snijden de adsorptie van de metalen beïnvloedt”, vertelt Bergwerff. “Daarom ben ik naar Novosibirsk in Siberië gegaan om de katalysator ook met MRI te bekijken. Die vakgroep had een geschikt klein Mri-apparaat met hoge resolutie en had ervaring met het meten aan poreuze materialen.”

Bergwerff publiceerde tijdens zijn onderzoek acht artikelen, onder meer in Angewandte Chemie en JACS. “Mijn promotor Bert Weckhuysen stuurde me met een berg goede ideeën op pad, maar liet me verder vrij om zelf mijn onderzoek te doen. Van die vrijheid heb ik veel geleerd”, vertelt Bergwerff, die inmiddels werkt bij Albermarle Catalysts, het bedrijf dat zijn promotieonderzoek financieel ondersteunde.

Bescheiden

Bergwerffs eerste publicatie in JACS was ook een van de eerste echte Utrechtse publicaties van zijn promotor Weckhuysen, die in 2001 uit Leuven naar Utrecht kwam. “Jaap bijt zich vast in een idee en brengt het dan twee of drie stappen verder”, vertelt de Vlaming. “Hij komt niet alleen terug met resultaten, maar heeft ook een grote eigen inbreng aan het onderzoek. Daarom heb ik hem ook genomineerd voor deze prijs.”

Weckhuysen heeft bovendien aandacht besteed aan het presenteren van onderzoek. “Jaap is een bescheiden mens, hij mag best aan de buitenwereld laten zien dat hij met zijn resultaten iets moois in handen heeft.”

Promotor Weckhuysen kreeg tijdens het NCCC de Netherlands Catalysis and Chemistry award 2009, die de Sectie Katalyse van de KNCV en VIRAN elke 5 jaar uitreiken aan een excellente onderzoeker op het gebied van katalyse. In 2006 kreeg hij ook al de Gouden Medaille van de KNCV, een prijs voor de meest veelbelovende jonge chemicus. Weckhuysen: “Ik ben blij dat Nederland mij zo genegen is.”

Bron: C2W8, 18 april 2009

Onderwerpen