Talg in huisstof vermindert luchtvervuiling binnenshuis door ozon af te breken, zo valt te lezen in een publicatie in Environmental Science & Technology. De onderzoekers verzamelden huisstof in Deense kinderslaapkamers en dagverblijven en bepaalden het gehalte aan squaleen en cholesterol, twee stoffen die ozon kunnen afbreken.

Huisstof bestaat voornamelijk uit dode huidcellen. Dit is niet zo verwonderlijk aangezien mensen per uur zo’n 30 tot 90 mg aan dode huid rondstrooien. Aan deze cellen zit ook nog sebum, oftewel talg. De belangrijkste bestanddelen van talg zijn squaleen en cholesterol.

 

De dubbele bindingen van squaleen en cholesterol kunnen reageren met ozon in de lucht. Vooral squaleen doet dit goed, met zijn zes dubbele bindingen (cholesterol heeft er slechts één). In eerdere onderzoeken was al aangetoond dat squaleen een belangrijke rol speelt bij de afbraak van ozon binnenshuis. “Meer dan de helft van de ozonafbraak in een vliegtuigcabine bleek het gevolg van ozon die reageerde met blootgestelde huid, haar en kleding van passagiers.”

 

Om een schatting te kunnen maken van de eventuele bijdrage van huisstof aan ozonafbraak, bepaalden de onderzoekers hoeveel squaleen en cholesterol er precies in het eerdergenoemde huisstof zat door middel van GC-MS. In één gram huisstof uit de slaapkamers zat gemiddeld 32 µg squaleen en 625 µg cholesterol. Eén gram stof uit kinderdagverblijven bevatte gemiddeld 12 µg squaleen en 220 µg cholesterol.

 

In het artikel wordt wel kort opgemerkt dat niet alle squaleen en cholesterol in huisstof per se afkomstig is van talg. Ze vermoeden wel dat squaleen voornamelijk afkomstig is van dode huidcellen, maar het grootste deel van de cholesterol is waarschijnlijk door koken in het stof terechtgekomen.

 

De onderzoekers combineerden de resultaten met de reactiviteit van ozon en squaleen, die al bekend was. Ze schatten dat huisstof in een gemiddelde slaapkamer verantwoordelijk is voor zo’n 2% van de ozonafbraak die binnenshuis plaatsvindt, en kan oplopen tot 15%.

 

Bron: ACS

Onderwerpen