Extra transcriptiefactor KLF-2 verjongt voorlopercellen van vaatwandcellen, aldus dr. Reinier Boon, onderzoeker aan het Institut fur Kardiovaskulare Regeneration in Frankfurt.Deze methode om oude, slecht werkende voorlopers van vaatwandcellen, ofwel pro-angiogene cellen (PAC’s) te verjongen is een belangrijke ontdekking voor het gebruik van stamceltherapie bij schadeherstel aan het hart.

De studie, gepubliceerd in het European Heart Journal, laat zien dat de expressie van de transcriptiefactor Kruppel-like factor-2 (KLF-2) in PAC’s, bij oude muizen lager is dan bij jonge. Verhoging van de KLF-2-productie verbeterde in vivo het regeneratieve vermogen van PAC’s en zorgde in vitro voor een toename van het aantal PAC’s.

De synthese van KLF-2 in PAC’s werd met behulp van lentivirussen verhoogd. Dit is een veel gebruikte methode om een stukje vreemd DNA in een gastheercel te bouwen. Het gewenste stukje DNA wordt daarbij in het virus gezet die het vervolgens in het DNA van de gastheercel plaatst.

Het was al bekend dat bij het ouder worden de kwaliteit en het aantal PAC’s vermindert. Door deze achteruitgang kunnen vaatwanden bij ouderen zich minder goed en snel herstellen. Juist de oudjes onder ons zijn gebaat bij een snelle vorming van bloedvaten (neovascularisatie) omdat zij een hoger risico lopen op een hartinfarct. Bij een infarct sterven hartspiercellen af door zuurstoftekort (ischemie). Het is dan belangrijk dat er zich nieuwe bloedvaten vormen om de getroffen spiercellen snel van zuurstofrijkbloed te voorzien en de weefselschade te beperken.

De volgende stap is nu om een methode te vinden waarmee de hoeveelheid KLF2 in PAC’s van hartpatiënten veilig verhoogd kan worden. Of verhoging van de transcriptiefactor voldoende is voor een volledig herstel van het hart blijft alsnog de vraag. Deze ontdekking biedt in ieder geval nieuwe inzichten in de werking van stamcellen en weefselregeneratie.

Bron: European Heart Journal

Onderwerpen