Door de verhouding van twee vormen van glutathion in een cel met NMR te meten kun je de gezondheid van de cel bepalen. Dit stellen onderzoekers van het National Institute of Standards and Technology (NIST) in Angewandte Chemie.

De Amerikanen slaagden erin het potentiaal van cellen te bepalen aan de hand van glutathion. Dit peptide is in de cel werkzaam als antioxidant. Het komt meestal voor in de gereduceerde vorm GSH, maar de cel zet het gedeeltelijk om GSSG, de geoxideerde vorm. De verhouding tussen die twee geeft een indicatie van de gezondheid van de cel. Maar tot nu toe had je voor het bepalen van die verhouding en dus het redoxpotentiaal technieken nodig waarbij de cel overleed.

Als proof of concept kweekten de NIST-onderzoekers een gistmutant die niet in staat was zelf glutathion te maken. Ze brachten deze in een medium waarin alleen glutathion zat met gelabeld stikstof, waardoor je deze met stikstof NMR kan meten. De resultaten gebruikten ze om de intracellulaire redoxpotentiaal te berekenen.

Als er oxidatieve stress optreedt rond een cel, zal er meer GSSG zijn dan normaal. Neemt de stress af, dan zorgt een gezonde cel er zelf voor dat het GSSG weer terugkeert naar de GSH-vorm. In een ongezonde cel is dit niet per se het geval. Een overschot aan GSSG is door veel wetenschappers al gelinkt aan celveroudering en –afbraak, slecht functionerende cellen (bijvoorbeeld kanker) en eventueel celdood. Als je oxidatieve stress aanlegt op een cel en daarna met NMR controleert hoe effectief de cel het GSSG weer omzet in GSH, kun je dus een indicatie geven over de gezondheid van de cel.

Bron: NIST

Onderwerpen