Transcriptie gaat beide kanten op

In bakkergist starten promotoren gentranscriptie op in twee richtingen. Een groot deel van deze transcripten worden snel weer afgebroken, waardoor dit tweerichtingsverkeer tot nu toe niet was ontdekt. Onderzoekers van het EMBL wijdden er deze week twee publicaties aan in Nature.

De onderzoekers keken naar niet-coderende RNA-stukjes, de zogenoemde stable ununannotated transcripts (SUTS), die rustig in de cel bestaan. Hun broertjes, de cryptic unstable transcripts (CUTs) worden juist snel door de cel opgeruimd.

De CUTs blijken wijdverbreid door het gistgenoom te zitten. De onderzoekers denken dat deze RNA’s met hun transcriptie de transcriptie van een buurgen in de weg zitten. Dit regelmechanisme speelt onder andere een rol bij genen voor de afbraak van glucose (glycolyse). De meeste CUTS beïnvloeden de gentranscriptie echter niet. Volgens de onderzoekers zijn deze resultaten representatief voor de mens.

Bron: EMBL/ Nature

Onderwerpen