Prionen ontsnappen aan waterzuivering

Waterzuiveringmethodes zijn niet opgewassen tegen prionen, verkeerd gevouwen eiwitten die ziektes als BSE en de menselijke variant Creutzfeld-Jacob kunnen veroorzaken. Water uit slachthuizen waar vlees van ziekte koeien worden verwerkt, kan dus prionen bevatten.

Onderzoekers van de University van Wisconsin–Madison besmetten water met prionen uit hersenen van geïnfecteerde hamsters Daarna lieten zij dit water stromen door hun eigen miniatuurwaterzuivering. De stroomroute liep van een behandeling van zeven uur met aerobische bacteriën. Het ontstane slib werd behandeld met anaerobische bacteriën bij 37 °C voor tien dagen.

Hoewel het water dat boven het slib stond vrij was van prionen, zat er in het slib wel degelijk eiwitten die er niet thuishoorden, melden de onderzoekers in Environmental Science and Technology. Omdat rioolslib ook wordt gebruikt als mest voor gewassen, kunnen de prionen eindigden op ons voedsel.

Voordat de paniek toeslaat: de onderzoekers geven toe dat de hoge prionenconcentratie uit het lab niet representatief is voor de prionen die je in afvalwater van een slachthuis zou kunnen tegenkomen.

Bron: Nature News

Onderwerpen