Naarmate de wereldbevolking groeit, groeit ook de vraag naar duurzame voedselverpakkingen. Daarvoor wil de Universiteit Gent experts gaan opleiden.

‘De voedingssector staat ongelooflijk sterk in West-Vlaanderen’, vertelt opleidingscoördinator Ewout Ramon van de Universiteit Gent. ‘Maar op het vlak van onderwijs hing deze provincie juist een beetje achterop.’ Wat doe je dan? Een nieuwe opleiding in het leven roepen die voeding en onderwijs samenbrengt. In combinatie met de pijler duurzaamheid leverde dit een nieuw initiatief op: de ‘master-na-masteropleiding’ Sustainable Food Packaging. Zo’n studie bestond nog niet in Europa, benadrukt Ramon. Je kunt met de studie beginnen direct na je masterdiploma of als bijscholing terwijl je al aan het werk bent.

Verspilling

220610_F07_UGENT_004

Ewout Ramon

Beeld: UGent

Het werd hoog tijd voor een opleiding rondom duurzame voedselverpakkingen, stelt Ramon. Klanten vinden milieubewust consumeren steeds belangrijker, overheden omarmen de Green Deal [vrijwillige afspraken om duurzaamheid te bereiken, red.], en het ziet ernaar uit dat de belasting op plastics binnenkort wordt doorgerekend aan productiebedrijven. ‘Dat alles maakt dat het inzetten op verpakkingen die herbruikbaar, recycleerbaar, composteerbaar of biodegradeerbaar zijn, van groot belang is’, zegt Ramon. ‘Tegelijkertijd speelt de verpakking een essentiële rol in het bewaren van levensmiddelen en daarmee in het tegengaan van voedselverspilling: een ander belangrijk aspect van duurzaamheid. Het is net op dit snijvlak dat we experts willen gaan afleveren.’

Zo’n expertise ontwikkelen biedt daarnaast ook veel voordelen voor de afgestudeerde zelf, geeft Ramon aan. ‘Er zijn nu niet veel mensen binnen de industrie specifiek deskundig op dit raakvlak van duurzaamheid, voeding en verpakkingen. Je zal dus een unieke positie binnen een bedrijf kunnen innemen.’

‘Er zijn niet veel mensen actief op deze raakvlakken’

Community

Binnen de opleiding leren studenten alles over de wetenschap achter duurzame voedselverpakkingen. Ze helpen mee met het ontwerpen, rekent aan de duurzaamheid van verschillende verpakkingssystemen en testen nieuwe materialen. Ook leren ze hoe je deze duurzame verpakkingen kunt inpassen binnen het industriële productieproces. ‘We zullen daarbij vele bedrijfscases aanleveren en bedrijfsexcursies houden’, vertelt Ramon. ‘Daarnaast hopen wij ook op leerlingen vanuit de productiebedrijven zelf die hun kennis willen delen. Zo blijft de opleiding verweven met de industrie.’

Ramon heeft gemerkt dat er al veel interesse is in de master-na-master, zowel vanuit pas-afgestudeerden als mensen die al in de industrie werken. ‘Maar we zullen moeten zien hoe de opleiding in de praktijk gaat uitpakken’, zegt hij. Naast het afleveren van experts is het doel ook dat er een community ontstaat rond duurzame voedselverpakkingen. ‘Daarin kunnen experts in de loop der jaren hun kennis en ervaring samenvoegen. En hopelijk leidt dat dan weer tot nieuwe duurzame ontwikkelingen waar de maatschappij van kan profiteren.’

DSC00455