Risk&RACE is een spoedcurcus ‘circulaire economie in je bedrijf’, vermomd als spannend bordspel.

‘Een educatief spel is een interessant, toegankelijk alternatief voor een traditionele opleiding’, vertelt Saskia Manshoven, ontwikkelaar van het bordspel Risk&RACE en onderzoeker bij de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). Risk&RACE staat voor Risk-taking and Resource Allocation in a Circular Economy en draait om het belang van circulair ondernemen.

Tijdens het spel run je een eigen bedrijf waarin circulaire businessmodellen centraal staan. Iedereen start met dezelfde omstandigheden, maar jouw beslissingen beïnvloeden je onderneming. Zo moet je bij de productontwikkeling al rekening houden met het moment waarop het product stukgaat. Zijn er vervangbare onderdelen? Neem je het product terug en maak je er iets nieuws van? En waar moet al het afval naartoe? ‘Ondernemers kunnen samenwerken of elkaar juist dwarsbomen, bijvoorbeeld door alle grondstoffen op te kopen’, vult Manshoven aan.

 

‘Na de pauze popelt iedereen om verder te spelen’

Drie uur later is er een winnaar, maar de competitieve factor overheerst niet. Manshoven: ‘Na het spel discussiëren de deelnemers over de gevolgen van hun beslissingen en de voor- en nadelen van de circulaire modellen. Dit vormt de eerste vertaalslag naar de praktijk: hoe kun je de elementen van het spel inzetten in je eigen bedrijf? We zoeken altijd een win-winsituatie tussen milieuvoordelen en economische waarde, zodat het bedrijf een interessant circulair bedrijfsmodel kan ontwikkelen.’

 

Fanatiek

Behalve voor bedrijven is Risk&RACE ook geschikt voor studenten. ‘Veel studenten komen via het spel voor het eerst in aanraking met ondernemerschap’, zegt Manshoven. ‘Bovendien ontwikkelen ze een bredere blik op de betekenis van hun potentiële rol binnen een bedrijf. Bij circulaire modellen is dit cruciaal, want elke stap in de cirkel is van invloed op alle andere. In een groter bedrijf is het daarom ook enorm leerzaam als verschillende bedrijfsteams tegen elkaar spelen.’

Hoewel deelnemers soms afwachtend reageren op het idee van ‘leren door te spelen’, werkt het uiteindelijk heel enthousiasmerend. ‘Na de pauze staat iedereen te popelen om verder te spelen. Sommige deelnemers bellen naar huis om te vertellen dat ze later zijn’, zegt Manshoven.

Een trainer, die zowel de rol van spelleider als coach vervult, begeleidt Risk&RACE. De begeleider moet bekend zijn met het spel, en ook inhoudelijke kennis hebben van de verschillende circulaire modellen. Om trainer te worden, volg je de Risk&RACE game manager training, waarvan de volgende plaatsvindt op 10 en 11 september in Leuven.

Kijk voor meer informatie over het spel en de opleiding op riskandrace.vito.be.

Risk&RACE is gefinancierd door het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT).

Onderwerpen