Het bedrijf Braincompass wijst professionals op unieke wijze de weg op het carrièrepad.

‘We willen werkgerelateerd menselijk gedrag begrijpen en zetten daarvoor DNA in’, vertelt Wouter van den Berg, founder en scientific explorer van Braincompass. Het bedrijf uit Rotter­dam ontstond zo’n zeven jaar geleden vanuit het promotieonderzoek van econoom en neurowetenschapper Van den Berg. ‘Als je bepaald gedrag begrijpt, dan kun je ook werken aan de gewenste aanpassing.’

‘Zo vragen we ons af waarom de klant tijdens vergaderingen op zijn werk niet op de voorgrond treedt of lastige kwesties aan­kaart.’ Voor het antwoord hierop gebruikt Braincompass DNA, omdat het een genetisch startpunt is. ‘DNA is de vroegst vastgelegde instelling van een persoon, vergelijkbaar met de fabrieksinstelling van een telefoon. Opvoeding, levenservaringen en de set eigenschappen die mensen door studie en werk vergaren, kunnen de instellingen veranderen. Maar als iemand ook zijn natuurlijke talenten kent, dan kan hij die inzetten of juist aan verbetering werken.’

 

Sociaal

Als voorbeeld gebruikt Van den Berg de oxytocinereceptor. Die is in de hersenen het aangrijpingspunt van de neurotransmitter die je ook wel het knuffelhormoon noemt. Je kunt meer of minder gevoelig zijn voor het hormoon, afhankelijk van DNA-variaties in het receptorgen. DNA-variaties in de vorm van single nucleotide polymorfism (SNP)-varianten van het oxytocinereceptorgen correleren zodoende met meer of minder sociaal gedrag. Het kan goed zijn om te weten of jouw DNA op een sociale instelling wijst, als je bijvoorbeeld wilt solliciteren op een baan waarin je heel sociaal moet zijn. Of om erachter te komen waarom dit type baan jou juist niet ligt.

Dat DNA-toepassing voor gedrag nu voor een breed publiek bereikbaar is, komt volgens Van den Berg door de technische ontwikkelingen die DNA-analyse betaalbaar maken. ‘Biologen, economen en psychologen weten al tientallen jaren van de correlatie tussen genetica en gedrag.’ In wetenschappelijke literatuur spreek je over vijf karaktereigenschappen die bij een genetisch profiel horen en een substantiële bijdrage leveren aan gedrag. Dit zijn dezelfde eigenschappen die Braincompass analyseert.

 

‘Met gerichte vragen brengen we de balans van nurture en nature in kaart’

Voor de DNA-analyse, uit speeksel, schakelt Braincompass een gecertificeerd Nederlands lab in, dat middels targeted genotyping de SNP-varianten voor de specifieke DNA-regionen in kaart brengt. Een vragenlijst versterkt de DNA-uitkomsten. ‘Met gerichte vragen brengen we de balans van nurture en nature in kaart en komen we erachter waar een overtuiging of karaktereigenschap vandaan komt en wat je hiermee kunt doen.’ Desgewenst biedt Braincompass ook het opvolgende ontwikkeltraject aan. Het bedrijf koppelt je dan aan een coach of trainer die je leert om je zogenoemde biologische identiteit succesvol in te zetten of te verbeteren.

 

Empowerment

Er is volgens Van den Berg wel een onderscheid tussen de werkwijze van Brain­compass en die van personen die claimen menselijk gedrag op basis van DNA te kunnen voorspellen. ‘Zover is de wetenschap nog niet. Daarom spreken wij niet van profiling, maar van empowerment. Wij doen geen genome wide sequencing en meten dus ook heel veel dingen niet.’ Van den Berg benadrukt dat het de wens is van de deelnemer en níet van een werkgever. ‘We zetten dit dan ook niet in voor werving en selectie.’

Dat de werkwijze zin heeft, is volgens Van den Berg onomstotelijk bewezen door het succes van het bedrijf. ‘Anders was ik hier allang mee gestopt. We kunnen iemand sneller doorgronden en daarmee sneller helpen. We zijn ambitieus en willen in de toekomst graag de stap naar de VS maken.’


 

The big 5

Emotionele stabiliteit, extravert gedrag, creativiteit, nauwgezetheid en sociaal gedrag zijn de vijf karaktertrekken die je in het DNA kunt terugvinden.