Fleur van Broekhuizen is adviseur bij het RIVM voor wetgeving rondom chemische stoffen. Zo wil ze het gebruik daarvan veiliger en transparanter maken.

Met haar chemiekennis ad­viseert Fleur van Broek­huizen (42) over wetgeving bij het RIVM, het Neder­landse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. ‘We werken op Europees niveau met alle lidstaten samen, om de wetgeving rondom chemische stoffen uit te voeren en te verbeteren’, vertelt ze enthousiast.

 

Vooral wetgeving

‘Ik vind het interessant om te praten over de zorgen rondom chemische stoffen en waarom we die zorgen hebben’, zegt Van Broek­huizen. Dat doet ze sinds 2013 voor het bureau REACH van het RIVM, in opdracht van het ministerie van Infra­struc­tuur en Water.

‘Het gaat bijvoorbeeld om chemische stoffen in verven of plastics.’ Daarvoor is het belangrijk om inzicht te hebben in het productieproces en de manier waarop de consument het product gaat gebruiken. ‘Dat is soms lastig’, geeft Van Broekhuizen toe. ‘Een deel van de informatie is vaak te vinden in registratiedossiers die de producent opstelt, maar daar staat niet alles in. Dan benaderen we de partij actief en zoeken we naar aanvullende informatie op internet over stoffen die sterk lijken op de stof waarover we zorgen hebben.’

 

‘Ik deed ook vakken in neurochemie, maar wilde niet met proefdieren werken’

Van Broekhuizen is dus vooral bezig met wetgeving en niet meer met chemisch onderzoek. ‘Maar zonder chemiekennis zou ik dit niet kunnen. Dan zou het erg lastig zijn inzicht te hebben in welke toxische effecten bepaalde stoffen kunnen hebben.’ Zo gebruikt ze haar studie dus nog dagelijks. ‘Ik studeerde scheikunde aan de Universiteit van Amsterdam met als richting biochemie. Maar ik deed ook vakken in organische en anorganische chemie en heb dus een brede interesse binnen de chemie.’ Voor ze ging studeren had Van Broekhuizen nog een heel ander idee van wat ze met haar scheikundige kennis wilde doen. ‘Ik wilde uitzoeken of er een God was, of dat je alles kon verklaren door de werking van menselijke hersenen. Tijdens mijn studie deed ik dan ook een aantal keuzevakken in neurochemie, maar dan doe je veel proeven met ratten en slakjes, en ik wilde niet met proefdieren werken.’

 

Stoffen veilig gebruiken

Na haar studie deed Van Broekhuizen promotieonderzoek in Leiden in de richting astrochemie. ‘Zelf in het lab interstellaire condities nabootsen en de chemische evolutie van de ruimte onderzoeken leek me fascinerend’, vertelt ze. ‘Maar tijdens mijn onderzoek merkte ik ook dat er al eindeloos veel kennis is waarmee nog weinig gebeurt. Daarom ben ik na mijn promotie consultant geworden bij adviesbureau IVAM UvA, dat adviseert over hoe je voor het milieu veilig omgaat met chemische stoffen.’ Zo kwam ze uiteindelijk terecht bij haar huidige functie. ‘Maar kennis over chemische stoffen is nog steeds mijn kern.’ In de toekomst wil ze dan ook verder in de wet- en regelgeving. ‘Ik hoop dat ik zo kan helpen wetgevingen beter op elkaar te laten aansluiten om op die manier veilig gebruik van stoffen eenduidiger en efficiënter te organiseren.’


 

Wat wilde je worden toen je kind was?

‘Dierenarts in de bergen. Ik wilde met huskyhonden over gletsjers
lopen en dieren redden.’

 

Naast wie zou je weleens in het vliegtuig willen zitten?

‘Naast degene die de volgende fantastische baan voor mij zou hebben.’