Een samenwerkingsverband tussen de KLM, SkyNRG en SHV Energy heeft een plan ontwikkeld om ’s werelds eerste duurzame kerosinefabriek te bouwen, meldt de KLM. De fabriek moet in 2022 operationeel zijn.

De KLM gaat het komende decennium investeren in de ontwikkeling en afname van 75.000 ton duurzame kerosine per jaar, als een van de middelen voor het reduceren van de CO2-uitstoot. Nooit eerder heeft een luchtvaarmaatschappij op grote schaal geïnvesteerd in vliegtuigbrandstof. De KLM gaat in dit plan de samenwerking aan met twee partners: SkyNRG, wereldmarktleider in duurzame vliegtuigbrandstof, en SHV Energy, wereldleider in propaandistributie.

De fabriek, die in Delfzijl komt te staan, is een project van SkyNRG en gaat slechts rest- en afvalstromen van voornamelijk regionale industrieën gebruiken, zoals bijvoorbeeld frituurvet. De fabriek zal daarnaast gaan werken op groene waterstof, gemaakt door elektrolyse van water met windstroom. De bedrijven Nouryon en Gasunie gaan onderzoeken of ze de geplande groene waterstoffabriek, die ook in Delfzijl moet komen, op kunnen schalen van 20 naar 60 MW.

De output van de fabriek zal zo’n 100.000 ton duurzame kerosine op jaarbasis zijn, met 15.000 ton biopropaan waar SHV Energy in geïnteresseerd is. Dit zal een jaarlijkse afname betekenen van ongeveer 270.000 ton CO2 in de luchtvaart. De combinatie van rest- en afvalstromen en groene waterstof zal de CO2-uitstoot 85 % omlaag brengen. De luchtkwaliteit verbetert dan ook doordat het luchtverkeer dan minder (ultra)fijnstof en zwavelemissies uitstoot.

De uiteindelijke brandstof zal goed gecontroleerd worden door de onafhankelijke Sustainability Board van SkyNRG, waar ook WWF International deel van is. ‘Vanaf de eerste plannen in 2016 is dit project grondig besproken met de SkyNRG Sustainability Board’, vertelt Jenny Walther-Thoss, WWF-lid van de Board. ‘We geloven in de stappen die zijn genomen om de duurzaamheidsprestaties te waarborgen, met name met betrekking tot de strikte feedstock-sourcingstrategie.’