Werkgeversorganisatie VNO-NCW is bereid met het kabinet te praten over minder lastenverlichting voor bedrijven als er meer geïnvesteerd wordt in innovatie.

Tijdens een netwerkbijeenkomst vorige week in Nieuwspoort in Den Haag stak Bernard Wientjes, voorzitter van werkgeversvereniging VNO-NCW, zijn nek uit door te stellen dat hij bereid is na te denken over minder lastenverlichting als in ruil daarvoor innovatieprogramma’s voor specifieke sectoren behouden blijven. Wientjes: ‘De werkgeverslasten stijgen om een aantal redenen automatisch. Daarom staat daar een generieke lastenverlaging tegenover. Dat is voor mijn achterban belangrijk. Mijn achterban vindt innovatie echter ook belangrijk. Ik moet voorzichtig zijn, maar er valt met ons te praten over iets minder generieke maatregelen en iets meer specifieke.’

 

Wientjes deed zijn uitspraak in reactie op een referaat van prof.dr. Dany Jacobs, bijzonder hoogleraar industriële ontwikkeling aan de Universiteit van Amsterdam. Die constateerde dat het regeerakkoord meer intenties voor industriebeleid uitspreekt dan de financiële paragraaf kan waarmaken: ‘Als het er echt op aankomt, kiest het kabinet vermoedelijk voor generieke maatregelen: belastingverlaging en de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Het Fonds Economische Structuurversterking zorgde voor keuzes, maar dat valt weg.’

 

Voor Jacobs aan het woord kwam, had Wientjes zich al tevreden getoond met de inzet van het kabinetsbeleid. ‘We zijn blij dat het industriebeleid weer in beeld is, want de afgelopen tien jaar was daar weinig aandacht voor. We zouden een postindustriële natie zijn en het was in om slechte dingen te zeggen over het Innovatieplatform. Maar dat platform had wel de moed om te kiezen voor een aantal sleutelgebieden. Door de mondialisering van de economie moet Nederland keuzes maken en daarbij is voor de overheid een rol weggelegd.’

 

Wientjes riep op per sleutelgebied te komen tot een gezamenlijk businessplan van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. ‘Er zou bijvoorbeeld een havenplan moeten komen voor heel Nederland in plaats van voor Amsterdam en Rotterdam afzonderlijk’, aldus Wientjes. ‘De wereldhandel groeit enorm en Nederland heeft daar een goede positie in. Als we daarop meeliften kan Nederland een grotere economische groei realiseren dan het CPB nu voorspelt.’

 

‘Goed bij de les gebleven’

Jacobs deelde de analyse van Wientjes. ‘Nederland is relatief goed door de crisis gekomen. Dat komt omdat het bedrijfsleven goed bij de les is gebleven. De kwaliteit van het management is de afgelopen twintig jaar sterk verbeterd. Succes is echter niet gegarandeerd. Wie in het algemeen bang is voor het Chinese gevaar, heeft zich niet in de materie verdiept. Concurreren doe je per sector. Dus moet Nederland kijken waar het sterk in is en de positie in die gebieden verder versterken.’

 

In het regeerakkoord las Jacobs dat het kabinet het hier ook mee eens is, maar dat concrete maatregelen op dit gebied ontbreken. Wientjes kreeg voor zijn belastingplan bijval van Jan Kamminga, voorzitter van werkgeversorganisatie FME-CWM: ‘Ik denk dat we moeten afzien van generieke maatregelen die niet noodzakelijk zijn, maar alleen mooi meegenomen. Wanneer we erin slagen om specifieke subsidies door de hele keten te spreiden, zodat ze niet alleen bij grote bedrijven terecht komen, is dat ook in het belang van het mkb.’

Onderwerpen