Pyrolyse van plastic afval kan de Amerikaanse economie 38.900 banen en 8,9 miljard dollar extra omzet opleveren. Dat meldt de American Chemistry Council (ACC), de grote zus van onze VNCI, in een rapport.

Daarbij gaat het dan om afval dat nu nog massaal op de vuilstort belandt, wegens gebrek aan recycling-infrastructuur in de VS. Daar is het al bijzonder als afval wordt verbrand met energieterugwinnng, laat staan dat ze iets gescheiden inzamelen en recyclen.

Het idee is om het plastic voortaan wél apart te houden en via pyrolyse (verhitting in afwezigheid van zuurstof) af te breken tot een mix van vloeibare koolwaterstoffen die je bijvoorbeeld kunt gebruiken als basis voor diesel. ‘Plastics-to-oil’, in vakjargon. Voordeel is dat die diesel net zo zwavelvrij wordt als de gemiddelde kunststof en dat je het plastic nauwelijks hoeft te sorteren.

De ACC schat dat Amerikaanse gemeentes zo’n zeshonderd grote en kleine pyrolysefabrieken kunnen voeden met in totaal 6,5 miljoen ton afvalplastic, eenvijfde van wat er jaarlijks in de VS wordt weggegooid. Die fabrieken zouden 8.800 directe arbeidsplaatsen opleveren, plus 17.200 in de afvaltoeleverketen. Het salaris, dat al die mensen hebben uit te geven, levert nog eens 12.900 banen extra op.

bron: C&EN, ACC