Anderhalf jaar onzekerheid, maar met de zekerheid dat biotechnologie een essentiële rol speelt in onze samenleving. Nooit eerder werd een vaccin zo snel ontwikkeld en massaal verspreid. Overheid, industrie en onderzoeksinstellingen hebben de kracht van urgentie en de potentie van biotechnologie in biofarma aangetoond.

Er is ook urgentie om van Europa het eerste klimaatneutrale continent te maken, de zogenaamde Green Deal, met de strategie Farm to Fork als kern. In vitro celcultuur, microbiële eiwitten en biobased materialen behoren tot de ontwikkelingen die nodig zijn om de ambitieuze doelen te bereiken die onze samenleving stelt om de ‘Grand Challenges’ aan te gaan; voedsel voor de toekomst, duurzame technologieën en gezondheid. Dit kan alleen met een holistische, sectoroverschrijdende en multidisciplinaire aanpak. Er is momentum voor biotechnologie.

NBV wil dit proces stimuleren en faciliteren, het momentum pakken en op de tijd vooruitlopen; twee zeer succesvolle online NBC’s in de afgelopen twee jaar, BioTECHTalks, een vernieuwd NBV-bestuur met vier enthousiaste nieuwe leden en voortdurende discussies over nieuwe werkgroepen en activiteiten. Ook zullen we de organisatie van NBC-22 op ons nemen, die van 22-25 mei 2022 in Maastricht wordt gehouden, in samenwerking met het European Congress on Biotechnology (ECB2022) en IBS2022. Wat ons betreft is dit het belangrijkste wereldcongres over biotechnologie in 2022.

‘Wat betekenen big data en digitalisering, kunstmatige intelligentie, machine learning en digital twins voor de biotechnologie en hoe kan NBV dit faciliteren?’

De NBC-sessies zijn onderverdeeld in toepassingen; Biopharma, Food en Biobased, en elk van deze sectoren omvat verschillende expertises, vertegenwoordigd in de NBV-werkgroepen. De kruisbestuiving tussen sectoren heeft bewezen te leiden tot doorbraken; Mark Post presenteerde onlangs op de NBC-21 hoe je medische technologie kunt gebruiken om voedsel, kweekvlees, te produceren. NBV bevordert sectoroverschrijding en analyseert de impact van recente ontwikkelingen in andere sectoren op biotechnologie, bijvoorbeeld big data en digitalisering, kunstmatige intelligentie, machine learning, digital twins. Wat betekent dit voor de biotechnologie en hoe kan NBV dit faciliteren?

Ik kan alleen maar uitdrukken hoe trots en enthousiast ik ben dat ik de komende twee jaar voorzitter mag zijn van de NBV en samen mag werken met een professioneel en gemotiveerd bestuur dat zich inzet om van de NBV een levendige en actieve vereniging te maken waar biotechnologie centraal staat. Ik heb vaak het gevoel dat de tijd sneller gaat dan ik, maar niet vandaag en niet voor biotechnologie!