Het bijvoeglijke ‘Biotechnologische’ in de naam van de NBV begon na veertig jaar wat schimmelig te klinken en vroeg erom gemodificeerd te worden. In de algemene ledenvergadering afgelopen mei hebben we daarom besloten de naam van de vereniging te veranderen; het is nu de ‘Nederlandse Bio­technologie Vereniging’.

Afgekort heet de vereniging nog steeds NBV en Google-tech­nisch blijven we dus achter bij populairdere NBV’s zoals de Nederlandse Bijen­(houders) Vereniging en de Nieuwe Bijbel Vertaling. Maar dat duurt niet lang meer.

De snel krimpende bijenpopulatie in Nederland heeft het steeds zwaarder om alle bloempjes te bestuiven en de betreffende NBV heeft zelfs een Deltaplan tegen bijensterfte opgezet. Het vooruitzicht is niet gunstig. In de Wat als …?-serie van de NRC werd onlangs gereflecteerd op het feit dat in de afgelopen dertig jaar al meer dan 75 % van alle vliegende insecten is verdwenen.

Een afnemende vraag naar de Nieuwe Bijbel Vertaling lijkt tevens onafwendbaar. Vele geloven hebben last van krimp en boeken lezen is bij de nieuwe generaties sowieso steeds minder populair.

Daarentegen maakt de biotechnologie een stormachtige groei door, met genoom-veranderende technieken als CRISPR-Cas als heilige graal met dito aantrekkingskracht. WUR-hoogleraar John van der Oost stond aan de wieg van deze (een) hoop brengende biotechnologie en mocht hiervoor onlangs de Spinozaprijs in ontvangst nemen. Biotechnologie floreert, en de weg lijkt vrij voor onze NBV om binnen afzienbare tijd boven aan in de Google-classificatie te komen.

Half september berichtte Nature Biotech­nology dat het gebruik van een CRISPR-Cas gene drive een doorbraak in malariabestrijding zou kunnen forceren, omdat zo binnen enkele generaties een hele populatie muggen uitgeroeid kan worden. Dat klinkt als een biotechstrategie die met Dan Brownse bewegingen rechtstreeks uit Inferno komt. Maar in plaats van uitroeien, zouden we misschien eerder gene drives moeten gaan ontwikkelen om insectensoorten in leven te houden.

‘Laten uitsterven’ en ‘in leven houden’: zaken die steeds actueler worden binnen de biotechnologie, maar voor God spelen leren we nog niet bij onze opleidingen. Misschien is er dan toch behoefte aan een Nog-nieuwere Bijbel Vertaling, inclusief bijlage Biotech­nologie & Godszaken.

Ik stel voor de handen ineen te slaan en de drie NBV’s samen te brengen in de Neder­landse Bijbel-Biotechnologie-&-Bijen Vereniging, de NB3V, een vereniging voor geloof, hoop en kruisbestuiving. Niet meer dan logisch, toch?

Aldrik Velders, hoogleraar bionanotechnologie in Wageningen en voorzitter van een NBV