Vanuit het Nationaal Groeifondsprogramma Circular Plastics NL hebben tien projecten €6 miljoen gekregen om ‘plastics circulair [te] maken’ met ‘technische innovaties’.

In het Incubatorprogramma van het Nationale Groeifondsprogramma Circular Plastics NL wordt verkennend en funderend onderzoek gedaan. Het onderzoek richt zich op vroege ontwikkelingen van concepten (TRL 1-4) met de potentie voor grootschalige toepassingen. Hieronder lichten we de KNCV-leden uit. Alle projecten vind je hier.

PolyPulse: Selective polymer recycling by intense light flashes
Dr. Sven Askes (Vrije Universiteit Amsterdam)

Het recyclen van plastics kan sterk verbeterd worden door het polymeer te behandelen met korte hitte-pulsen, wat het ontstaan van laagwaardige bijproducten voorkomt. Echter, dit is alleen onderzocht voor langzame hitte-pulsen, die veel langer duren dan chemische reacties. De onderzoekers zullen deze technologie verbeteren door plastics te behandelen met extreem korte infrarood-lichtflitsen in een dynamisch ritme. Deze draadloze en op afstand controleerbare techniek stuurt de ontleding, minimaliseert ongewenste bijproducten, en is aanpasbaar voor elke plastic. PolyPulse focust op het vinden van puls-ritmes waarbij de productverdeling van foto-thermische ontleding optimaal is en zet de eerste stap naar dit nieuwe circulaire recyclingproces. Consortium: Technische Universiteit Eindhoven, Veridis, Vrije Universiteit Amsterdam

Designing solid surface composites for recycling (Solid CIRface)
Prof. dr. Katja Loos (Rijksuniversiteit Groningen)

SolidCIRface revolutioneert de recyclebaarheid van dingen zoals keukenwerkbladen door gebruik van dynamische bindingen in composietmaterialen. Traditionele composieten, moeilijk te recyclen, kunnen nu worden getransformeerd met omkeerbare netwerkherordening, wat zorgt voor volledige recycling van matrix en vulstof. Dit project stelt een nieuwe standaard voor duurzame materialen en belooft milieuvriendelijke, hoogwaardige oppervlakteproducten. Consortium: AOC Resins, Marlan Solid Surface, NHL Stenden University of Applied Sciences, Rijksuniversiteit Groningen

Towards Circular Use of Pigments in the Recycling of Plastics
Prof. dr. ir. Bert Weckhuysen (Universiteit Utrecht)

Dit project heeft tot doel nieuwe technologieën te ontwikkelen en te gebruiken om anorganische en organische kleurstoffen terug te winnen uit polyesters, in het bijzonder polyethyleentereftalaat (PET) recyclestromen, en deze kleurstoffen te hergebruiken om gerecycled PET-materialen te synthetiseren. De focus zal liggen op veelgebruikte kleurstoffen in PET-flessen, die commercieel interessant zijn. Het terugwinnen en hergebruiken van dergelijke kleurstoffen kan echter alleen goed worden gerealiseerd als hun zuiverheid en stabiliteit zijn gegarandeerd. Consortium: CuRe Technology, Holland Colours, Universiteit Utrecht

Catalytic extrusion for recycling of plastic waste
Dr. Ina Vollmer (Universiteit Utrecht)

Om meer plastic te kunnen recyclen, zijn nieuwe technologieën nodig die een product van hoger kwaliteit opleveren. Chemische transformaties zijn veelbelovend, maar die sterke bindingen in polyolefine plastics vragen voor hoge temperaturen waardoor controle over de transformaties moeilijk is en een product van lage waarde ontstaat. Met een interdisciplinair consortium van polymeer, katalyse, pyrolyse, extrusion en proces evaluatie experts gaan wij in dit project lagere temperaturen voor de transformatie mogelijk maken door gebruik van mechanische krachten in een extruder in verbinding met katalyse. Daardoor wordt betere controle over de transformaties bereikt en chemicaliën zoals de bouwblokken voor nieuwe plastics gemaakt. Consortium: Carboliq, Coperion, Ruhr University, Universiteit Maastricht, Universiteit Utrecht.