Op dinsdag 16 april, tijdens de Antwerp Innovation Night, werden de AHA!-awards 2023 uitgereikt aan de meest innovatieve onderzoekers en bedrijven uit Antwerpen. De winnaars van dit jaar, die overigens geen onbekenden zijn voor C2W | Mens & Molecule, werken allemaal op het gebied van klimaatinnovatie.

De Universiteit Antwerpen en de Antwerpse Hogescholen reiken de AHA!-awards uit om de inspanning te belonen van onderzoekers die hun ideeën omzetten naar een innovatief product, proces of bedrijf voor de industrie en/of de maatschappij. Binnen de bedrijfscategorieën waren er twee prijzen te vergeven: de One-to-watch Award voor de meest veelbelovende start-up, en de Innovatie Award voor de meest opvallende innovatie.

One-to-watch

Deze prijs ging naar D-CRBN, een spin-off van de Universiteit Antwerpen, die erin slaagt om op industriële schaal koolstofdioxide om te zetten in waardevolle grondstoffen. Met behulp van hun plasmareactor vangen ze koolstofdioxide op en splitsen ze het in koolstofmonoxide. Hun ambitieuze doel is om jaarlijks 1 miljoen ton CO2 af te vangen. Bij C2W | Mens & Molecule hadden we het bedrijfje al in de gaten en in 2021 schreef Marysa van den Berg al een artikel over het ontstaan van D-CRBN.

In de afgelopen drie jaar is D-CRBN sterk gegroeid en hebben ze dit jaar, als enige Belgische onderneming uit 1083 aanvragen, een subsidie van €2,5 miljoen ontvangen van het EIC-Accelerator-programma. ‘Met de nu verkregen subsidie willen we de technologie verder opschalen en de stap maken van TRL 6 naar TRL 8-9 [Technology Readiness Level, van demonstratie naar commerciële toepassing, red.].’ Dat zei David Ziegled, CCO van D-CRBN nog in maart 2024 in een interview op onze site.

Dit succes illustreert de veelbelovende toekomst van D-CRBN in het verwezenlijken van hun missie om de CO2-uitstoot te verminderen en de transitie naar duurzame industrieën te versnellen.

Innovatie Award

De AHA!-innovatie award voor meest innovatieve bedrijf ging dit jaar naar waterzuiveraar Aquafin voor hun inspanningen om afvalwater om te zetten in grondstoffen voor groene energieopwekking. Aquafin heeft als organisatie de publieke opdracht om huishoudelijk afvalwater te zuiveren, maar heeft ook een sterke focus op innovatie en duurzaamheid.

C2W | Mens & Molecule schreef in oktober 2022 nog hoe Aquafin, samen met onderzoeksorganisatie VITO, imec en de Vlaamse overheid, onderzoek doet naar de waterkwaliteit van de Vlaamse rivieren en kanalen. Na de droge zomers van 2017 en 2018 waren er ernstige verziltings- en droogteproblemen in West-Vlaanderen. De bovengenoemde organisaties hebben samen gekeken hoe ze beter de waterkwaliteit konden voorspellen en zo kunnen anticiperen en tegenmaatrelen nemen. Lees het hele artikel van C2W hier!

Veelbelovend

Ook onder de wetenschappers waren er twee AHA!-awards uit te reiken: de Promising en Achieved awards. In de categorie Promising werd de hoofdprijs toegekend aan Sammy Verbruggen, een bio-ingenieur die een onderzoeksteam leidt op het gebied van foto(elektro)katalyse voor diverse energie- en milieutoepassingen, waaronder de productie van waterstofgas en luchtzuivering.

KVCV-lid Annemie Bogaerts ontving samen met Tom Breugelmans de AHA! Achieved award. Bogaerts, een van dé Europese experts op het gebied van plasmaonderzoek, richt zich op innovatieve toepassingen van plasma in groene chemie en geneeskunde. Bogaerts benut plasmaonderzoek om onder andere kankercellen te bestrijden en CO2 om te zetten in hoogwaardige chemische bouwstenen en hernieuwbare brandstoffen. In een uitgebreid interview met C2W | Mens & Molecule in september 2019 deelde ze inzichten over de relevantie van plasmaonderzoek voor biomedische toepassingen en klimaatonderzoek. In 2021 gingen we opnieuw in gesprek met Bogaerts over de toen nieuwe ontdekking van een plasmareactor op basis van microgolfstraling die stikstof fixeert.

Breugelmans, die een gedeelde eerste plek van de AHA!-Achieved award deelt met Bogaers, is een expert op het gebied van elektrochemie en reactortechniek en biedt eveneens waardevolle inzichten in het aanpakken van energie- en klimaatproblemen. Zijn onderzoeksresultaten en enthousiaste promovendi zijn al aan bod gekomen in ons blad. Voormalig promovendi Bert de Mot en Sander Neukermans brachten hun inzicht en ervaringen uit de tijd dat ze bij Breugelmans over de vloer kwamen en hebben samen het bedrijf Oxylum opgericht. Met behulp van elektriciteit willen ze CO2 gaan omzetten in mierenzuur.

Deze winnaars delen één gemeenschappelijk doel: bijdragen aan klimaatinnovatie. Hun inspanningen zijn van cruciaal belang in de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering en dragen bij aan de ambitie van landen zoals Nederland en België om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Met hun baanbrekende werk zetten zij een belangrijke stap in de goede richting naar een duurzamere toekomst.