mascRNA lijkt eerste van nieuw soort regel-RNA te zijn

Een cellulair mechanisme dat een specifiek kort stukje niet-coderend RNA oplevert is aan het licht gebracht door onderzoekers van het Cold Spring Harbor Laboratory. Zij meldden dit in Cell en denken dat het gevonden ‘mascRNA’ het eerste in een nieuwe klasse van regel-RNA is.

De celkern zit vol met lange stukken RNA die niet coderen voor eiwit. De hypothese is dat een groot gedeelte hiervan wordt verwerkt tot kleinere stukjes RNA die allerlei regulerende functies vervullen.

Het onderzoek richtte zich op het niet-coderende RNA-molecuul MALAT1. Dit molecuul komt nooit de kern uit en is een goede merker voor kankerprogressie. De concentratie ervan is namelijk sterk verhoogd in cellen die geneigd zijn uit te zaaien.

Het bleek dat MALAT1 in de celkern in twee-en wordt geknipt: een lang en een heel kort stuk. Het lange stuk blijft in de kern achter, terwijl het korte stukje RNA in het cytoplasma terecht komt. De positie waarop MALAT1 gesplitst wordt ligt vast.

Het korte stukje heeft de naam mascRNA (MALAT1-associated small cytoplasmic RNA) meegekregen. Het mascRNA blijkt een structuur aan te nemen die sterk op een klaverblad lijkt. We kennen deze structuur al van de zogenaamde transferRNAs (tRNAs); RNA-moleculen die aminozuren vervoeren en essentieel zijn voor de eiwitproductie in alle levende cellen.

Wat de twee stukken afkomstig van MALAT1 precies doen, is niet bekend. Wel blijkt mascRNA in de meeste celtypen en in vele soorten organismen voor te komen.

Bron: Cold Spring Harbor Laboratory

Onderwerpen