Substraat activeert eigen katalysator

Een nieuw katalytisch metaalcomplex blijkt door zijn eigen substraat te worden geactiveerd. Twee chemici van Northwestern University in Evanston, Illinois, die met mechanisme ontdekten, vergelijken de techniek met de DNA-replicatiemethode polymerase chain reaction (PCR).

De twee chemici maakten een acetaation uit azijnzuuranhydride en pyridyl carbinol. Hun katalysator bevat twee zogenoemde salenliganden, die elk aan een zinkatoom zitten. Samen katalyseren ze de synthese van acetaat.

Een rhodiumatoom houdt de zinkatomen dicht bij elkaar, en remmen de katalytische activiteit. Gooi je echter een spoortje acetaat in de katalysator, dan binden de rhodiumatomen aan het acetaat, en wordt de katalysator weer actief.

De onderzoekers willen nu de katalysator aanpassen, zodat deze ook andere stoffen kan aanmaken. Uiteindelijk zou de katalysator moleculen kunnen vermenigvuldigen die in zulke kleine hoeveelheden voorkomen dat ze nu aan de aandacht van de detector ontsnappen, zoals explosieven.

Bron: Nature News

Onderwerpen