Nieuwe route bekend waarlangs TCDD kanker induceert

De giftigste aller dioxines zet mitochondria aan om stressignalen naar de celkern te sturen die daar zorgen voor de expressie van kankergerelateerde genen. Onderzoekers van de University of Pennsylvania beschrijven de resultaten van hun onderzoek in PNAS.

Tetrachlorodibenzodioxine, afgekort tot TCDD, is het meest giftige dioxine. Nu is onderzocht langs welke weg het cellen aanzet tot kanker. Al langer is bekend dat het bindt aan arylkoolwaterstof-receptoren, AhR, die hierdoor geactiveerd worden. Deze receptoren zijn betrokken bij de transcriptie van meerdere genen waaronder genen die te maken hebben met het immuunsysteem en de celcyclusregulering.

In deze studie echter zet TCDD de mitochondriële transcriptie en stressignalering direct aan. Dit zijn calciumafhankelijke processen en TCDD verhoogt dan ook de calciumconcentraties in de mitochondria. De apoptotische processen worden afgeremd en celgroei neemt toe.

Bron: University of Pennsylvania

Onderwerpen