Op 28 februari was de eerste studiedag van essenscia een feit: de 150 deelnemers hielden ‘Talent voor de toekomst’ onder de loep en bespraken ze waarom dat zo’n cruciale succesfactor is voor een industrie in transitie.

Op het terrein van Johnson & Johnson in Beerse organiseerde essenscia vlaanderen hun allereerste StudiedagTalent. Het doel van die studiedag was om de connectie tussen ondernemingen en onderwijs te versterken en naar een aantal concrete uitdagingen te kijken die spelen binnen dit soort samenwerkingen.

Het publiek kreeg vier uitdagingen voorgelegd: de groeiende arbeidsmarkt, de vergrijzende demografie, de nood aan digitale en ‘groene’ skills en de gelimiteerde instroom van STEM-profielen. Deze uitdagingen – en hoe je die kunt adresseren – werden door de sprekers in het licht gezet van vier strategische actiepunten: diversiteit & inclusie, STEM & sectorbranding, co-creatie onderwijs & arbeidsmarkt en competenties van de toekomst. De rest van het programma besteedde aandacht aan deze vier punten in de context van onderwijs en onderneming.

Onder het kopje co-creatie onderwijs & arbeidsmarkt gaven Guy Deconinck, training coordinator bij Eastman, en Roel De Vil, site manager bij Ineos Oxide, praktijkvoorbeelden. Eastman en Ineos Oxide faciliteren namelijk duaal leren én duaal lesgeven. Deconinck en De Vil lichtten de methodes toe en zetten de voor- en nadelen van duaal leren op een rijtje, waarbij een student of stagiair als onderdeel van het leerproces meeloopt in een bedrijf. Bij duaal lesgeven gaat het precies andersom: mensen uit het werkveld geven deeltijds les op scholen, waardoor je de praktijkervaring in de klas brengt. Zo kun je de theorie meer kleur geven.

Op dezelfde manier kwamen de andere actiepunten aan bod, afgewisseld door panelgesprekken. Safira nur allya Ramadhanty, data engineer bij J&J, en Jana Van Hoey, technician bij BASF Antwerpen, lieten bijvoorbeeld de zeven ‘business kritische rollen’ zien onder het punt competenties van de toekomst en Kristof Heyselberghs van Evonik en Dimitri Wouters hielden een pleidooi voor de STEMfluencers onder het punt sectorbranding.

Al met al vraagt het volgens essenscia om ‘een multidimensionale aanpak op het vlak van diversiteit en inclusie, levenslang leren, co-creatie met onderwijs, STEM-promotie en sectorbranding’.

Voor een impressie, zie de foto’s hieronder. Credits: essenscia.