Tizian Ramspoth is promovendus in het ARC CBBC PhD Program aan de Rijksuniversiteit Groningen in de groep van professor Harutyunyan, waar hij focust op katalysatorontwikkeling voor crosslinkable coatings.

Deze video is gemaakt in samenwerking met ARC CBBC.

Wat onderzoeken jullie?

‘We proberen een katalysatorsysteem te ontwerpen dat het crosslinkingproces bij lagere temperaturen kan uitvoeren, zodat het op meer materialen kan worden toegepast. We willen het duurzamer maken door het energieverbruik te verminderen en door een duurzame katalysator op zich te gebruiken.’

Waarom koos je voor chemie?

‘Ik was altijd al geïnteresseerd in scheikunde en ik was er goed in, dus dat helpt. Ik waardeer het dat het heel breed is en dat er zoveel verschillende soorten chemie zijn die dezelfde kern delen. Mijn master was medicinale chemie, maar katalysatoren hebben me altijd gefascineerd. Verschillende structuren geven totaal verschillende werkingsmechanismen. We proberen ook bifunctionele activering, waarbij we het werk verdelen over twee verschillende katalysatoren. Ze zijn dus heel veelzijdig. Het verveelt nooit! En ik werk met leuke mensen. We werken samen aan ideeën en mijn collega’s en ik zijn erg begaan met de projecten.’

Waarover was je verrast toen je Nederland?

‘Iedereen was erg vriendelijk en het was makkelijk om hierheen te verhuizen, aangezien ik uit Duitsland kom. De sfeer is gastvrij. Daarnaast zijn de culturen niet zo verschillend.’