GlycoscienceNL

GlycoscienceNL

Op een mooi zonnige dag, vrijdag 2 juni jl., vond het eerste GlycoscienceNL symposium plaats in Utrecht. 

Ruim honderd glycochemici en -biologen kwamen samen om elkaar (beter) te leren kennen, de breedte van het gedeelde vakgebied te vieren en over de grenzen van elkaars vakgebied heen te kijken om nieuwe connecties aan te gaan. De bijeenkomst kende een zeer gevarieerd programma. De laatste inzichten en doorbraken in het veld werden gepresenteerd door jonge PI’s, die recent hun eigen onderzoeksgroep hebben opgezet. Daarnaast deelden enkele promovendi hun onderzoek deelden met het gemengde publiek.

De onderwerpen varieerden van computationele chemie en state-of-the-art spectroscopische technieken om glycosylerings reacties beter te begrijpen; de ontwikkeling van chemische tools om suikermetabolisme in verschillende organismen en ontspoorde kankercellen te begrijpen; enzymatische syntheses van complexe glycanen om virus interacties bloot te leggen en nieuwe glycomics tools om nieuwe suiker(patronen) op te helderen tot het ontrafelen van de rol van ongewone suiker modificaties in verschillende ziektebeelden en gastheer-pathogeen interacties.

In zijn afsluitende lezing sloeg Gideon Davies (University of York) een schitterende brug tussen de glycochemie en glycobiologie met de ontdekking van een nieuwe heparanase inhibitor die kanker metastase kan remmen. De internationaal toonaangevende Nederlandse glycoscience gemeenschap heeft er een jaarlijks terugkerende ontmoetingsplaats bij, die wellicht snel te klein zal blijken te zijn voor het zeer levendige, snel ontwikkelende en uitdijende veld.