Jury Gouden Medaille 2018 kiest unaniem voor Pascal Jonkheijm.

De KNCV heeft de Gouden Medaille 2018 toegekend aan Pascal Jonkheijm, hoogleraar organische chemie aan de Universiteit Twente. Van de vijftien genomineerden voor de prijs koos de jury unaniem voor Jonkheijm. ‘Hij is een begenadigd chemisch onderzoeker die fundamenteel en toegepast onderzoek op het grensvlak van de chemie en de biologie moeiteloos combineert’, zegt Hermen Overkleeft, juryvoorzitter van de Gouden Medaille-commissie 2018. Jonkheijm krijgt deze hoogste Nederlandse onderscheiding voor chemisch toptalent uitgereikt op 4 december tijdens chemieconferentie CHAINS in Veldhoven.

Prominente rol

De onderzoeker verbindt de vakgebieden supramoleculaire chemie en (cel)biologie.

Daarbij gebruikt Jonkheijm een engineering-aanpak om moleculen en materialen te ontwerpen voor fundamenteel onderzoek en gebruik in de bio nanotech no logie. ‘Dit is een uitermate boeiend, maar ook zeer complex gebied van onderzoek, waarbij het moeilijk is om daadwerkelijk voor de biologie tastbare en werkbare methodes te ontwerpen en ontwikkelen’, zegt Overkleeft. ‘En juist op dit terrein heeft Jonkheijm grote stappen gemaakt.’

Jonkheijm ontwikkelt een nieuw gebied van de moleculaire wetenschappen en zal zeker een prominente rol vertolken voor de chemie in Neder land en daarbuiten, verwacht de jury van de Gouden Medaille. Overkleeft: ‘Daarom beschouwen we hem als een boegbeeld voor de chemie.’