Voor de carrièrespecial van C2W zijn we speciaal op zoek gegaan naar gerelateerde nieuwtjes. Met onder andere netwerken, tentamens en docentschap.

Netwerken, juist nu

Heb je door te netwerken de meeste kans om een baan te vinden zoals je vaak hoort? Nee, volgens onderzoek van de website Sollicitatiedokter.nl is dat een fabeltje. Waar in 2016 en 2017 bijna 30 % van de werkzoekenden via hun netwerk aan de slag kwamen, is dat percentage in 2019 en 2020 gedaald naar 20 %. Volgens Sollicitatiedokter.nl ligt dat aan de ruimte op de arbeidsmarkt. Met overvolle vacaturewebsites is het makkelijk scoren. Maar nu er minder banen zijn door de coronacrisis lijkt het toch verstandiger je netwerk in te zetten. (FS)

Tentamen nieuwe stijl

Door het coronavirus konden de traditionele tentamens – met pen en papier in een (college)zaal – niet doorgaan, dus moesten docenten oplossingen bedenken. Chris Slootweg van de Universiteit van Amsterdam geeft ook het vak duurzame chemie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en experimenteerde met een online-openboektentamen. In plaats van sommen maken, die makkelijk door te sturen zijn, was het tentamen meer essayachtig, waar­­-bij de studenten steeds in 150 woorden antwoord moesten geven. Ondanks de abnormale toestand, was het slagingspercentage toch hetzelfde als voorgaande jaren. (DL)

Sneller voor de klas

Om het tekort aan leerkrachten te ondervangen, heeft de Vlaamse arbeidsbemiddeldienst VDAB naast stimulering van zij-instroom in lerarenopleidingen nog een andere oplossing op het oog. Met ingang van het volgende academiejaar kunnen hooggeschoolde werkzoekenden gratis de verkorte educatieve master volgen om straks voor de klas te staan in de hogere graden van het secundair onderwijs. Ze dienen hiervoor in het bezit te zijn van een licentiaats- of masterdiploma. Hun uitkering behouden ze en daarnaast krijgen ze een vergoeding voor kinderopvang, transport en cursusmateriaal. Het traject is vooral bedoeld voor knelpuntgerichte opleidingen zoals chemie. (FS)

Commercieel onderzoek: nut of hindernis?

Volgens een studie in Management Science vinden wetenschappers in de fysische wetenschappen, zoals scheikunde en natuurkunde, deelnemen aan commerciële activiteiten hinderlijker voor hun academische carrière dan hun collega’s in de levenswetenschappen, zoals biologie en virologie. De onderzoekers keken op basis van octrooiaanvragen van de afgelopen vijf jaar van ruim tweeduizend wetenschappers naar vier motieven, namelijk erkenning, uitdaging, geld en impact op anderen. Voor life scientists lijkt commercieel onderzoek vooral nuttig vanwege de mogelijke impact op de samenleving. Andere voordelen zijn dat het geld kan opleveren of gewoon een leuke uitdaging kan zijn. Maar het snoept ook tijd af van je academische onderzoek. (DL)

Cohen, W.M. et al. (2020) Manage. Sci.