Archaea blijken onbekende bron stikstoffixatie

Archaea (ANME-2) die op de bodem van de diepzee leven, blijken in staat stikstof te fixeren.
Onderzoekers aan het California Institute of Technology (Caltech) publiceren hierover in Science.

Het team nam sedimentmonsters uit een koude submariene bron op ongeveer een halve kilometer diepte. Met FISH konden ze vervolgens de verschillende micro-organismen in het monster van elkaar onderscheiden. Na toevoeging van 15N gelabelde stikstof werd het fixatieproces in gang gezet en liet secondary ion mass spectrometry (SIMS) precies zien waar en in welke hoeveelheden dit voorkwam. De archaea bleken verantwoordelijk voor de fixatie van stikstof in bruikbare stikstofverbindingen als ammonium en nitraat, en deelden deze vervolgens met hun buren.

De groep van Caltech kwam op het idee de eencelligen te bekijken naar aanleiding van eerder onderzoek, waaruit bleek dat ANME-2 nitrogenasegenen bezitten, een voorwaarde voor stikstoffixatie.

Stikstof is een zeer belangrijk element omdat het een veelgebruikte bouwsteen is voor aminozuren. In de natuur komt het echter voornamelijk voor in gasvorm (N2) en dan is het compleet onbruikbaar. Allerlei bacteriën zetten de stikstoffixatie in gang zodat het beschikbaar wordt. Er zijn echter nog onbekende stikstofbronnen, want de bronnen die wetenschappers kennen, produceren samen minder dan de hoeveelheden die wereldwijd verbruikt worden. Met deze resultaten van Caltech lijkt een deel van dat vraagstuk opgelost.

Onderwerpen