Nanolaag in laminaat vormt ‘oneindig’ kristal

Als je een multilaags verpakkingsfolie maakt van afwisselend polyethyleenoxide (PEO) en een andere kunststof, en als je zorgt dat de PEO-laagjes niet dikker zijn dan 20 nanometer, dan kristalliseren die laagjes uit als één vrijwel oneindig groot kristal. En het mooie is dat zo’n folie een factor 100 gasdichter is dan de huidige producten, zo schrijven Amerikaanse onderzoekers in Science.

Als het principe praktisch toepasbaar is (en daar lijkt het op het eerste gezicht wel op) dan kan de voedingsmiddelenindustrie het gebruiken om de houdbaarheid van verse producten aanzienlijk te verlengen.

Onderzoeker Anne Hiltner (Case Western Reserve University) heeft het verschijnsel bij toeval ontdekt toen ze laminaten extrudeerde van PEO en EAA oftewel poly(ethyleen-co-acrylzuur), met in totaal 33, 257 of 1025 lagen. Dat PEO onder die omstandigheden uitkristalliseert, valt te verwachten. De verrassing zit in het feit dat, wanneer je de laagdikte ver genoeg terugbrengt, er ineens één groot kristal ontstaat in plaats van een groot aantal hele kleintjes.

Zo’n kristal is in principe volkomen gasdicht. Alleen door onvolkomenheden in de kristalstructuur kunnen er hier en daar nog een paar gasmoleculen (O2, CO2...) doorheen glippen.

Of het ook met andere plastics lukt, heeft Hiltner nog niet uitgezocht.

bron: Case Western Reserve University

Onderwerpen