Paul Smeets wint KNCV Piet Bennema Kristalgroeiprijs.

De Nederlandse Vereniging voor Kristalgroei (NVKG), een van de secties binnen de KNCV, reikt de KNCV Piet Bennema Kristalgroeiprijs uit aan Paul Smeets. Smeets mag de prijs, bestaande uit een oorkonde en een geldbedrag ter hoogte van € 1.000, in ontvangst nemen tijdens de NVKG-najaarsbijeenkomst op 3 oktober. Begin dit jaar deed de NVKG een oproep voor het indienen van nominaties voor de KNCV Piet Bennema Kristalgroeiprijs 2018. De sectie reikt die prijs elke drie jaar uit aan een jonge onderzoeker voor zijn hoogstaande, wetenschappelijke onderzoek op het gebied van de kristalgroei.

Unaniem besluit

De jury, bestaande uit Tom Leyssens, Herman Kramer en Paul Verwer, heeft zich gebogen over de drie ingediende nominaties en is tot een unaniem besluit gekomen om de

prijs toe te kennen aan Smeets. Smeets verdedigde zijn proefschrift Towards Understanding Pathway Complexity in Calcium Carbonate Mineralization op 9 maart 2016 aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij overtuigde de jury vooral met het feit dat hij er niet voor terugdeinsde om zijn resultaten te bevestigen en te verdedigen, ook al gingen deze lijnrecht in tegen het werk van meer ervaren onderzoekers. Als jonge onderzoeker vraagt dit niet alleen een zekere kennis en uithoudingsvermogen, maar ook en vooral veel durf.

Namens de NVKG willen we Paul Smeets van harte gelukwensen met de toekenning van deze prijs.