Erger je je aan de verengelsing van het Nederlandse hoger onderwijs, of ben je er juist voorstander van? Hoe dan ook, minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, meent dat volledig Engelstalige opleidingen niet de toekomst zijn.

Ze constateert dat er lang niet is toegezien op de taal van het onderwijs en dat de wet niet is nageleefd. Volgens de wet is een andere taal dan Nederlands slechts bij uitzondering voor delen van het onderwijs mogelijk. De praktijk is anders. In het najaar komt de minister met een ‘wetsvoorstel taal en toegankelijkheid’ met het uitgangspunt ‘Nederlands, tenzij’. De kritische toets is dan of een opleiding een internationale context heeft. De Engelstalige opleidingen moeten hun keuze beter verantwoorden. Verder wil Van Engelshoven dat de beheersing van het Nederlands onder alle studenten verbetert, ook anderstaligen. Ze wil de groei van het aantal buitenlandse studenten remmen, omdat de maximale capaciteit om buitenlandse studenten op te vangen is bereikt.