Interscience ontwikkelde een nieuw systeem met de qOrbitrap massaspectrometer en twee GC’s om alle aanwezige verbindingen te meten in een monster. ‘All-at-once’ noemen ze het.

Tijdens de fipronil-affaire was het handig geweest: in historische analysedata van voedselmonsters gericht te kunnen zoeken naar fipronil. Met de huidige, doelgerichte analysemethoden lukt dat niet. Daarbij stel je van te voren een componentenlijst samen voor de kwantitatieve analyses. “Als je niet zoekt naar een bepaalde verbinding, zie je hem ook niet,” zegt Frank Koudijs van Interscience. “Een gerichte heranalyse is dan de enige manier om een verbinding te vinden in een monster uit het verleden.”

Met de hybride GC-qOrbitrap is al een zogeheten full scan acquisitie mogelijk, die alle massa’s in een monster meet. “Dat is een hele vooruitgang,” aldus Koudijs.

“Retrospectief kun je hele meetseries automatisch doorzoeken op bijvoorbeeld fipronil en zijn heranalyses niet meer nodig.” Interscience ontwikkelde afgelopen jaar een uitbreiding van deze methode. Ze koppelden twee gaschromatografen aan de hybride qOrbitrap, met ieder twee kolommen en twee verschillende injectiesystemen. De ene GC meet polaire componenten, de andere apolaire. Er zijn diverse monstervoorbereidingen aan de GC’s gekoppeld en de monsters kunnen na GC zowel met EI als CI geïoniseerd worden voor massaspectrometrie. Het geheel wordt gecontroleerd door een multifunctionele robot. Een toepassing is residuonderzoek in vissen, waarbij binnen een serie metingen zowel naar pesticiden (polair) als PCB’s en dioxines (apolair) wordt gekeken.

“Wij vinden dit een logische uitbreiding,” zegt Koudijs. “Nog te vaak optimaliseert men een volledig systeem voor enkele series monsters, waarna de analist een andere GC-kolom monteert en alles opnieuw optimaliseert. Door twee onafhankelijk programmeerbare GC’s toe te passen is dit niet meer nodig. Wij zagen al dat dit concept ook toepasbaar is wanneer verschillende onderzoeksgroepen willen samenwerken op hetzelfde apparaat.”

Interscience installeerde tot nu toe enkele systemen, maar gaat ervan uit dat er meer zullen volgen.