Maag- en darmkwalen opsporen kan straks wellicht met een simpele ademtest. Onderzoekers van het UMC St. Radboud in Nijmegen testen hiervoor een apparaat, de Ammonia Breath Analyzer, dat zeer kleine hoeveelheden ammoniak in de uitgeademde lucht kan meten. Als het apparaat goed functioneert, kan het met twee jaar op de markt zijn en zorgen voor aanzienlijke kostenreductie in de huisartsenzorg.

Voor de studie willen de onderzoekers van de afdeling Maag-Darm-Leverziekten het apparaat, ontwikkeld door SenzAir BV, testen bij patiënten met maagklachten en met leverziekten. Kleine hoeveelheden ammoniak in de adem kunnen wijzen op een verstoorde leverfunctie of een bacterieinfectie.

Ammoniak in de adem kan onder andere duiden op een infectie met de Helicobacter pylori- bacterie. Om zich te beschermen tegen de zure maaginhoud produceert de bacterie grote hoeveelheden urease-enzymen die ureum in de maag omzetten in de basische stoffen ammoniak en bicarbonaat. Een snelle en makkelijke diagnose en bestrijding is noodzakelijk, want behalve maagklachten kan de bacterie-infectie leiden tot maagzweren en uiteindelijk zelfs maagkanker.

Voor het onderzoek en de ontwikkeling van het apparaat zijn diverse partijen uit de regio Oost-Nederland betrokken. Het ministerie van Economische Zaken en de provincies Gelderland en Overijssel stellen bijna 750.000 euro beschikbaar. Het project valt onder het programma Pieken in de Delta (PIDON) dat gebiedsspecifieke economische ontwikkelingen stimuleert.

Bron: UMC St. Radboud

Onderwerpen