De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen heeft zeventien nieuwe leden toegevoegd, onder wie drie KNCV-leden.

Hieronder vind je de nieuwe Akademieleden die op 30 september officieel worden geïnstalleerd. 

Gijsje Koenderink (KNCV-lid)

Hoogleraar biologische zachte materie aan de Technische Universiteit Delft

Gijsje Koenderink is een specialist in de natuurkunde van levende cellen en weefsels, en combineert natuurkunde, scheikunde en materiaalkunde met biologie. Zo kan ze de rol van mechanische krachten op cellen en weefsels onderzoeken. Ze wil begrijpen hoe cellen en weefsels aan de ene kant mechanisch sterk kunnen zijn, maar tegelijkertijd ook actief van vorm kunnen veranderen. Uiteindelijk kan fundamenteel inzicht in deze vragen leiden tot begrip over de oorzaak van ziektes als kanker en fibrose. Ook is Koenderink een pionier in de synthetische celbiologie, waarbij het doel is om een cel te bouwen uit niet-levende onderdelen. Binnen het Zwaartekrachtsprogramma Building a Synthetic Cell werkt ze aan de constructie van kunstmatige membranen die kunnen groeien en zichzelf kunnen delen.

Floris Rutjes (KNCV-lid)

Hoogleraar organische scheikunde aan de Radboud Universiteit

Floris Rutjes is een scheikundige, gespecialiseerd in organische synthese: het op maat maken van organische moleculen. Hij ontwikkelde nieuwe efficiënte en milieuvriendelijke synthesemethoden, door gebruik te maken van nieuwe katalysatoren en enzymen en combinaties daarvan. Zo kunnen bijvoorbeeld complexe geneesmiddelen efficiënter, goedkoper en zuiverder geproduceerd worden. Vaak worden zulke syntheses in verschillende stappen uitgevoerd, waarbij de producten tussen de stappen gescheiden en gezuiverd moeten worden. Rutjes droeg ook al in een vroeg stadium bij aan de ontwikkeling van microreactoren: kleine chemische reactievaten waarin de verschillende stappen in één systeem plaatsvinden. Rutjes heeft meer dan 25 patenten op zijn naam en is mede-oprichter van vier bedrijven.

Berend Smit (KNCV-lid)

Hoogleraar scheikunde en scheikundige technologie aan de Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

Berend Smit ontwikkelde simulatiemethoden voor belangrijke chemische processen waarbij nano-poreuze materialen gebruikt worden. Om deze nano-poreuze materialen te begrijpen en te simuleren, zijn de absorptie- en transporteigenschappen van de moleculen in zulke nano-poreuze materialen nodig. Maar die konden niet of nauwelijks berekend worden, totdat Smit daarvoor compleet nieuwe simulatiemethoden ontwikkelde. Smits onderzoek heeft zo het begrip en het doelgericht ontwerp van nano-poreuze materialen mogelijk gemaakt. Toepassingen liggen onder andere in het afvangen van het broeikasgas CO2 en andere chemische technologieën die nu van groot belang zijn voor het klimaat.

Caroline Slomp (sectielid Milieuchemie)

Hoogleraar geomicrobiologie en biogeochemie aan de Radboud Universiteit en hoogleraar mariene biogeochemie aan de Universiteit Utrecht

Caroline Slomp doet onderzoek naar de biogeochemie en de microbiologie van de zee, en onderzoekt de cycli van elementen zoals koolstof, zuurstof, stikstof en metalen in het zeewater, inclusief de wisselwerking met het leven in zee. Slomp gaat daarvoor de zee op in onderzoeksexpedities, maar doet ook laboratoriumonderzoek en simulaties met computermodellen. Ze heeft baanbrekende bijdragen geleverd aan het begrijpen van processen in zuurstofarme zeeën zoals de Oostzee, de Zwarte Zee en het Grevelingenmeer. Zo kan bijvoorbeeld het sterke broeikasgas methaan ontstaan door verrotting van organische resten, maar door organismen ook weer opgenomen worden. Methaan dat in de atmosfeer terechtkomt heeft een groot aandeel in de klimaatverandering, die op zijn beurt weer de zeeën beïnvloedt. Onderzoek als dat van Slomp is van belang voor het beschermen en of herstellen van zee-ecosystemen, en het begrip en de omgang met klimaatverandering.

Alle nieuwe leden vind je in het originele persbericht van de KNAW.