Suzan Stelloo is postdoc aan de Radboud Universiteit, waar ze werkt aan ontwikkelingsbiologie. Ze richt zich op de eerste fase in de ontwikkeling van de mens, waarin een bevruchte eicel zich verder ontwikkelt naar verschillende celtypes.

Wat vertel je in jouw video?

’Ik ben geïnteresseerd in het vroege stadium van de ontwikkeling. De cellen groeien en delen, maar hoe zijn ze in staat om bijvoorbeeld een hart te vormen? Je wilt het liefst in humane samples testen, maar dat mag niet. Daarom gebruiken we stamcellen van de mens. Als je die onder specifieke condities kweekt, kun je iets maken dat lijkt op een embryo, maar het mist bijvoorbeeld de hersenen en de placenta. Ik ben geïnteresseerd in eiwitten. Hoe interacteren die en hoe krijgen we daardoor verschillende celtypen?’

Waarom heb je je hierin gespecialiseerd?

’Ik ben onderdeel van een tweeling, een eeneiïge. Er was een bepaalde deling waaruit toch twee mensen zijn ontstaan. Hoe kan dat goed gaan? Het gaat ook wel eens niet goed, wat gebeurt er dan als het fout gaat? Als we leren welke eiwitten betrokken zijn bij het specialiseren van de cellen, kunnen we begrijpen hoe de ontwikkeling tot de verschillende weefsels ontstaat. Of wat er fout gaat als er een afwijking is bij de geboorte. Ik doe nu heel fundamenteel onderzoek. Ik was geïnteresseerd in een breder begrip – welke eiwitten komen tot expressie? Nu kunnen we voor het eerst in een humaan embryomodel testen wat er gebeurt als je dat ene eiwit blokkeert. We hebben nooit eerder kunnen testen welk effect dat heeft in het vroege stadium van embryo-ontwikkeling.’

Wat doe je dan van dag tot dag?

’Onder andere stamcellen kweken en differentiëren naar een embryomodel. Daar gaat een aantal dagen overheen. Maar ik wil de cellen ook modificeren en eiwitten weghalen. Ik maak nieuwe stamcellen en manipuleer ze om te zien wat er gebeurt als een eiwit weghaal. Ik gebruik een massaspectrometer om te zien welke eiwitten tot expressie worden gebracht. Ik kweek stamcellen in een 96-wells plaat. In elke well wordt dan zo’n embryomodel gevormd.’